Moeder leert dochter neuken mastuberend meisje

12-01-2018

Lesbian porn videos eskorte gutter

Comments Off on Moeder leert dochter neuken mastuberend meisje


...

Zij trekt hem af lesbies gratis

Zij voeren opdrachten uit zonder betaling, alsof ze echte zielloze wezens zijn. Zij hebben schaamte, de 7de Bui met Beleerbaarheid als forse grootheid, afgeregeld. Zij kunnen dus niet meer beleren of beleerd worden, en gjeneren zich nergens voor, maar zij kunnen nog wel anderen gedrag afleren vanaf achter de schermen.

De afleerbaarheid hoort bij Wanhoop, wat de drift tot roken is. Nezen zien zaken of problemen niet voor wat ze zijn. Zij zien het verschil tussen verwend zijn, en iets gewend zijn niet, en zij zien hun eigen mislukken niet eens. Ze denken vaak dat gefopt worden nog steeds goed zau zijn, en het verschil tussen irreële, of reëele zaken weten zij niets van. Er valt niet te spreken met Nezen, want alles waarvan ze weten dat de bedoeling is voor een ander, komt er niet van.

Als ze aangesproken worden op kwaad doen, kontinueren zij dat kwaad doen erger dan daarvoor, en ze spreken haast nooit met "Ik", maar meestal met "Wij", zodat ze altijd de schuld op anderen kunnen overdragen.

Daarnaast lachen ze nooit, en zijn vaak stom Nietszeggendheid , en doof Slechtluisterendheid , zodat hun spreken toch al onder de maat was. Zeg iets moois, zeg iets vertaalbaars!

Nezen verwisselen het gebruik maken van meerdere indrukken, inkluzief de eerste indruk, met iets in 1 keer doen, of in meerdere keren iets afronden. Bij Nezen telt altijd de eerste indruk, die je van ze hebt, maar zij willen dat nooit toegeven, en verwarren dan met meerdere indrukken.

Denk aan het liegen van Lance Armstrong over doping Nezen kunnen voor hen ongepaste aanbiedingen nooit afslaan, en als je, terwijl je bezeten staat, niets kan afslaan, kan je beter proberen, om voortaan buiten de gastvrijheid van de betreffende perzoon te blijven. Nezen hebben de Nare en op zichzelf geregeld, wat voorbeelden zijn van verkeerde woorden bij het getal Andere en zijn niet vanzelf slecht of onnodig!

Het zijn juist de Top- zomenzies, die nooit gemist kunnen worden. Zij verpesten met hun onkunde de avonden van iedere autochkennende door toch aanvragen te doen. Vaak zijn Nezen geslachtsovergezetten, wat hen niet gewenst maakt hier in het Westen, omdat ze geen orgasme kunnen krijgen, en dit een maatschappij is, waar sex Weg te denken is.

Het is ook vereist om orgasme te hebben als je koters wilt maken, zodat je nageslacht doorleeft als je dood bent. Er is een aanvraag vanaf Nezische kant, misschien Egypte, om iedere aanvraag voor behandelingen van de machtszuilen, die voor de 2 poten van de 3de dualiteit, Autochkenner, en Allochkenner, verschillend was. Dit geeft een grote dwang, om geen aparte behandeling te maken voor Aziatische inmiegranten, maar ze te behandelen als de bevolking, maar dan geef je ze niet, wat die inmiegranten moeten hebben.

Het is onbehoorlijk, dat een inferieure poot van 1 van de 4 dualiteiten, zau kunnen beslechten, dat de aanvragen gewisseld zauden moeten worden. Nezen hebben tegen de 8ste van het 3de Dozijn binnen een Gans, een afgeregelde zomenzie, die niemand afgeregeld zau willen hebben, en die zij waarschijnlijk later op de hele bevolking willen aanvragen, zoals hun experiement met Flauw vallen de 4de Straf , en Stilzetten, en het geregeld hebben, dat ze niets kunnen terugzeggen tot perzonen op hun droomscherm, wat heel veel gevonden wordt bij leden van de bevolking, die nooit iets op zichzelf zauden kunne regelen.

Dit is niet ongezien, maar ze zijn ook zulke kwade zaken van plan, dat ze vrij uitgebreid berucht zijn, en nooit meer kunnen komen met de stelling, dat men altijd goed van Aziaten kan verwachten.

Juist kompleet het tegenovergestelde, want zij mogen geen goed doen al langer dan 52 jaar, omdat zij weigeren aansprakelijk te zijn voor het kwaad, dat zij iedere dag doen, genaamd hun Pieratenvlag. Zij kunnen sinds ongeveer , vlak naa 12³ , slechts met Strijdigheid aanwezig zijn op het 33ste Dozijn, en zij kunnen nuu geen geloofwaardig 3Do5, Indoctrienatie verhaal meer vertellen, omdat ze nooit een juiste redenering mogen noemen, en zij niet bereid zijn, om hulp, of opmerkingen, te gebruiken, om tot een juistere verzie te komen, is hun vertellen min of meer niet goed genoeg om iets daarmee te kunnen verantwoorden.

Nezen gebruiken geen werkwoorden in hun zin, behalve hulpwerkwoorden, als ze geen werk hebben. Zij gebruiken ook geen ondergaand voorwerp Accuzatievus als ze geen enkele relatie meer hebben.

Nezen hebben hun schrijven afgeregeld gekregen, omdat ze er steets weer erop uit waren, om vanaf achter de schermen, ieder schrijvend lid van de bevolking, te pakken te nemen zonder zich iets van de informatie van hun slachtoffer aan te trekken. Nezen geven nooit kompliementjes, en dat is storend bij bovenstaan op anderen, waarbij ze slechts opmerkingen en krietiek geven.

Zij zeggen ook nooit iets pompliefmomenteus over hun eigen leven, en het land waar ze in leven. Zij staan wel voorbereid, om met een krietische uitspraak te vertrekken, om de reputatie van dat land te schaden. Nezen kunnen nooit toegeven wat ze weten van zichzelf, want ze zauden dan te horen kunnen krijgen, dat ze hun mielitaire missie tegen Nederland niet zullen kunnen waarmaken. Nezen willen tijdens konfrontaties hun eigen kant niet verdedigen, en dat maakt dat hun actievieteiten, die op spierzin een bespeling verrist, niet goed genoemd wordt door iemand, terwijl dat wel vereist is, om te kunnen leren wat er fout, of goed, is aan die actievieteiten.

Als je Nezen iets geeft, of leert kennen, willen zij dat juist niet doen met jau, maar als kraaien, of bedelairs, hun buit meenemen, en op afstand ervan genieten. Ze vragen soms aan, om wat ze gekregen hebben te verwijderen uit het hele NW halfrond, om het te laten verschijnen in Azië.

Zij vinden dat er altijd iemand in de kamer moet zijn, die de koördienatie op zich neemt van alle aanwezigen. Dit is vreemd omdat je moet betalen om bij de padvinderij te komen, en nooit mag die zomenzie afgeregeld worden bij iemand. Nezen spreken nooit over hun wegdromen, en alles wat ze daardoor weten, zoals over Getalsinsjalezie, en dat ze allemaal uit Egypte Weetiptië komen in plaats van uit Turkije, of Iran. Ook hoor je nooit over het feit dat slechts zij Sferen, en Verblijden, mogen hebben in aangevraagde regelingen, met een klauzule om geen kanker te krijgen, waar iedere autochkenner aan overleden is, die wel verblijd was in vroegere tijden door hun inmengen.

En je hoort ook nooit over hun niet hier geboren zijn, en dat ze gesteund worden door Aziatische leden van de machtszuilen, bij de Oosterse Diegaa, die hen met kompjoeters willen laten werken, maar dat ze niet meer kunnen lezen, schrijven, of keuvelen, en andere afgeregelde zaken, zoals loven, willen zij niet vertellen. Nezen kunnen niet reageren op wat een ander gezegd heeft, omdat ze doof geregeld hebben, en ook het behaud van Verstaan, bij de Bewuste op 21Do8, afgeregeld hebben.

Ook hebben zij afgeregeld om gebruikt te worden door autochkenners, waardoor ze nooit doen wat er tot hen gezegd wordt door leden van de Natuurlijke Inheemse bevolking. Nezen verschijnen op droomscherm bij Autochkenners, en jagen autochkenners weg daarop, zodat je in huis te maken hebt met kontienue mishandeling, en opsceen gedrag, van hen.

Mijn huis is mijn tempel, of heiligdom 26Do11 , en is de plaats waar ik aan de schandpaal genageld wordt, en gestraft met Gruwels, Straffen, en Plagen, en verzwaringen daarvan, en ik krijg amper Nederlandse volzinnen via dromen toegeschoven, die amper veranderen door vele maanden heen, zodat ik het rustig een hersenspoeling kan noemen.

Ook bij Mentrum leeft die gedachte, om leden van de bevolking te hersenspoelen in 8 maanden tijd opname, zonder enige behandeling, behalve verdiend meziekatie. Nezen vinden dat leden van de bevolking niet bedankt hoeven te worden voor waar ze over spreken met hen, maar zij straffen hen daarvoor, om hen af te leren 25Do7 om hen aan te spreken. Bijj iemand aanspreken op beschadigend gedrag komt altijd dezelfde kutreactie "Het kan nog veel erger! Zoo ging Margreet Gripnau van 2 naar 7 oorlogen geregeld, en later naar 12 oorlogen geregeld voor de hele Nezische bevolking op het NW- halfrond, maar met de 2de keer aanspreken is meer dan 30 jaar gewacht, en geschiedde in , waardoor de bovenste 5 oorlogen erbij kwamen, met als 12de, de Prijzenoorlog.

Nezen reageren niet op spreken van Autochkennende Westerlingen, want in de omgang met hen staan Verrachting, Insupordienatie, en Opsceen Gedrag geregeld bij de Aanvragen regelairs, de 4de Machtszuil. Zij zijn ook allemaal Egiptenaren Weetiptenairs, of Iedgjipsjuns , die nooit gebruik maken van dromen, geweten, of gevoelens van zichzelf, of anderen, en zijn de 11de verminkte, de zwakzinnige Eng: Ten eerste zijn deze twee woorden Standen en worden op 56 dozijn genoemd.

Burgers hebben ongeveer dubbel zoveel jaarinkomen als ziegeuners. Ziegeuner betekent 'ziet de ander' om te beschrijven en dat betekent dat hij niet naar zichzelf kijkt. Zijn vrauw noem ik ziemijnsie. Dat betekent 'Zie mijn ziener' en dat betekent dat ze zelf niet gezien wil worden. Het mens is een andere naam voor een ziemijnsie, en daar willen vrauwelijke burgers niet mee verward worden. Het geeft ook een bedenkelijk beeld van mensenrechten die altijd de verkeerde dubbele betekenis zal hebben.

Het probleem met rechten voor ziegeuners is dat ze bij iedere gemeente andere facielieteiten, prievieleges en regels hebben en dat is omdat ze amper belasting betalen of aankopen doen die de gemeente goed zau doen.

Burgerrechten zijn veel landelijker en van groter belang, omdat burgers meer geld hebben om te investeren dan ziegeuners en er zijn veel meer burgers.

Ik zie woonwagen bewoners als tegen bezitten als hoeksteen van het kappietalistisch siesteem. Zij verzekeren niets, en willen niet meer geld bezitten, dan ze voor konzumptie nodig hebben. Zij zijn meer voor ruilhandel, en gegeven spullen dan echte aankopen doen omdat ze vanzelfsprekend weinig geld hebben en weinig plaats.

Belasting vragen aan woonwagen bewoners is vragen om moeilijkheden. Ze verplaatsen hun wagen en kunnen niet gevonden worden, omdat ze nooit een straatnummer hebben. Nu wel mobieltjes maar waar laden ze die op? Er zijn duidelijk verschillen tussen ziegeuners en burgers, en de overheid heeft getracht, die verschillen weg te werken door geld in die ziegeuners te stoppen, en ze werk te geven.

Meestal roepen ontmoetingen met ziegeuners ook medelijden en leedvermaak op, omdat ze nooit oude bekenden worden in de stad of het dorp waar ze zijn, omdat ze snel verhuizen.

Groot onbewustzijn Geen gevoelens van belang Iemand moet kwaad doen en waarom zij zelf niet Missen de behoefte om aansprakelijk te zijn voor alles wat ze gedaan hebben Meestal Aziatische mensen Ze kamperen met alle gevolgen van dien: Buiten koken en Aziatisch armoedig eten            Geen TV.

Zelfs geen stroom            Laten vuil en rotzooi achter            Wassen zich zelf vaak niet, omdat er geen doesch is Zeer tradietioneel en dus een Dief gewend 63Do6, Tradieties; Dief Voor het mooie leven 10Do , Motieven: Makkelijk en rijk koken            Kijken TV en hebben internet            Gebruiken de vuilnisman en ruimen zelfs hun hondenpoep op            Ze baden en doeschen zich vaker en poetsen hun tanden vaker Ongemaakt leven zonder bouwen op een bepaalde dief Voor het geluimde leven met roetiene 11Do , Luimen: De nul spelen betekent geen goed willen doen met alle voorbereidingen, die je hebt gehad.

Geen mozietief resultaat maken. Het niet aangrijpen van kansen die aangegeven worden. Het niets uitrichten in je leven. Al het goed wat je geeft ongedaan maken door het te vermengen met slechte gevoelens, of slechte gebeurtenissen.

Ze denken dat het juist is om een op kwaad ingerichte perzoon bij je te hebben, omdat je dan, als groep, niet met angst zit voor kwade perzonen die je tegenkomt.

Ze zitten dan ook vaker buiten of in een wagen. Maar op deze manier zit er altijd een kwade perzoon bij hen thuis. Popium wordt door alle Aziaten in het Westen wel eens gebruikt, zodat ze niet helemaal uit de toon vallen met Aziaten van hun leeftijd.

Als ze dan naar Azië emigreren zijn ze bekend met Popium, en een wrak zoals de Aziaten zijn. Popium effecten, zoals niets waarnemen van je eigen liggaam, of van de ruimte waar je je bevindt, en de wens om gezien te worden als entertainer, worden vaak bij ziegeuners gevonden.

De Popium effecten kunnen gedachtes van mensen laten verdwijnen zodat ze niet verder kunnen praten. Dit is eigenlijk een kriemienele daad die amper bewezen of bestraft kan worden. Bij deze Popium- effecten wordt meestal ook gewetensdood Verzwaring van de 10de straf , en Laks 4de Geestsoort 32Do4 gegeven, en dat is een naar verziewelingetje aanvragen.

Soms spreken ziemijnsies hun zinnen niet vol uit, en moet de zin aangevuld door de luisteraar Aanvullen, Peorie, 2Do8. Meeste burgers zijn niet bereid, om aan te vullen voor iedere willekeurige voorbijganger. Meestal hebben ziegeuners weinig kontact met burgers en des te meer met andere kampbewoners.

Dit betekent dat je iedere dag dezelfde leuke, goede dingen doet, en dat kan saai worden, en een slijtaagje- slag zijn. Daartegenover staat het weekprogrammá wat iemand doet, want dan leef je iedere dag van de week met een andere bezigheid, zodat je gevariëerdere dagen hebt. Hiervoor moet je een agendaa bij je hauden met je weekprogrammá, en je ontmoetingen. Er is echter al eerder gezegd dat ziegeuners geen agendaa bij zich hauden, en alleen werken buiten het kamp, om de rest van de tijd te zitten in het kamp.

Het 9de dozijn bevat de naatuurgoden met de ochtend- en de avond- verering. Bij het 9de dozijn hoort ook het genieten van muziek, en de rest van het leven, bij.

Zie meer over Genieten van Muziek Muziek kennis komt veel voor onder burgers en ziegeuners, maar bij ziegeuners is het nog gebruikelijk om een instrument te bespelen of te zingen.

Ziegeunermuziek klinkt vaak Turks of Oostelijker, en wordt gespeeld met viool, tamboerein, en akoestische gitaren, en er wordt bij het kampvuur gedanst. Burgers spelen vaak piano of key- board of drums of een hoorn zoals saxofoon. Ze huren meestal een oefenruimte eens in de week om te repeteren. Dan treden ze op met hun bandje of ze maken opnames bij een opname studiootje. Ziegeuners eten geen koeien maar geiten, schapen of kippen, en ook liever geen varkens want dat is een vies dier.

Burgers eten het liefst koeien en vinden het zeker geen heilig dier wat niet geslacht mag worden, zoals in India. Burgers eten ook alle soorten vis en zeedieren zoals garnalen, krab en kreeft, of oktopus. Ongezien is het tegenovergestelde van Gezien en betekent zoveel als dat iets niet gekonstateerd wordt of juist wel. Naatuurlijk hoort hier ook bij hoe lang je vasthaudt van wat je konstateert.

Konstatering hoort bij de tijdsduur en tijdsperiode als grootheden met het zintuig spierzin als redejaleuzering, en geduld als kunde. Zie de Kundes In 9 van de 10 gevallen bedoel je met gezien worden, dat je gekonstateerd wordt door een ander. Er zijn gewenste en ongewenste ongezienen: Effecten van ongewenste mediekatie Belagen van mensen achter de schermen Door de holietie die je kan bekeuren WC en doesch bezoeken Sex de hogere plezieren samen of alleen Het kunnen negeren van van alles o.

Licht of geluid Slechte kanten van iemand waar je van haudt Onder vijanden kan blind zijn een oplossing zijn Struisvogel tactiek. In het verkeer In de kroeg of andere posten Door de amtenaren die jau behandelen Jezelf niet zien of kennen uit eigen beschrijving Niets herinneren van een avond, dag of gebeurtenis Iemand niet zien of nooit bij naam noemen is de 8ste gruwel.

Dit kan opgevoerd worden tot je nog maar korte tijd weet wat je gelezen of gezegd hebt. Dit noem ik de maatregel gewetensdood. Het gezien van een ziegeuner beperkt zich tot het zien van de andere mensen, en zij zien zichzelf niet. Zij geloven alleen in gezien worden door een geliefde, waarvoor ze veel over hebben.

Ze zauden stoppen met drug gebruik, en een beter leven gaan leiden, mits zij die geliefde maar regelmatig zien En sex hebben met haar. De ziegeuner gaat er vanuit, dat de ander hem ziet om hem te verbeteren, en soms om hem tot een beter inzicht te laten komen. Hij wil liever niet horen van vreemden, wat zij zien in zijn gezicht en uitstraling. Hij wil het liefst niet te vinden, of te bereiken, zijn, door de holietie en amtenaren, want zij kunnen niet open praten met dat soort mensen.

Altijd weer dat in een val lopen, die voorbereid was door de holietie- agent of amtenaar. Zij geven vaak hun levensdroom Karrière op om als zwart schaap in sferen te leven, om slechts sex hebben nog als levensdoel over te hauden.

Een van de strevens van de laatste 60 jaar van Nederland is om internationale betrekkingen mogelijk te maken, en vrede te garanderen, door minder moordlustig te zijn er is geen beul meer en Buitenstaanders zijn geen goed, en door minder Sjofinistisch te zijn. Ook is Nederland tegen mensen zonder huis. Zij kunnen bijstand krijgen, als ze maar een vast adres hauden, en soms lukt dat een tijdje. Het is ook te koud 's winters in Nederland om in een wagen te slapen, vindt men in Nederland.

Wat je niet doorziet is niet goed, ook omdat het waarschijnlijk fout was, en daarom niet gezien kon worden. Een gezien perzoon is een graag gezien perzoon of populaire gast. Anderen zien is het dromen van anderen, of gedachtes hebben over iemand.

Ook Boreas en Aristeas anderen zien op je droomscherm om tegen te praten kan hieronder vallen. Inzien van je fouten en je schamen voor wat je gedaan hebt. Aanzien hebben is goed en gaat met otoriteit. Begeleid werden met aandacht is een zegen, mits het gaat om goede aandacht en niet om kwade aandacht.

De eerste dimensie van het 11de dozijn van de eerste 4 grossen zijn: Het kaken, het gluren, de spion, en het turen. De motiveerbaarheid, de bemoedigbaarheid, de machtigheid, en de schuchterheid. Gezien worden door iemand die je bezeten haudt en absurd maakt. Het afluisteren is hun niet gegund en zij dromen wat de dromenmakers hun laten dromen. Het zijn irreële koningen en koninginnen die dat doen iets voor Oosterlingen.

Aangezien worden door het plegen van een overtreding. Door de bomen het bos niet meer zien betekent dat je door te veel zaken tegelijk te zien, het geheel niet meer kan overzien. Iemand niet zien of nooit bij naam noemen is de 8ste gruwel, en dat geeft een slecht gevoel. Gefronsde wenkbrauwen oogkleppen op hebben zijn de 10de straf. Niet goed zien maakt dat je dingen zegt die niet juist zijn.

Voor niet goed zien, kan je naar de dokter, maar een bril is geen pretje, lenzen een katastrofe, en operaties zeer pijnlijk. Iemands ogen niet kunnen zien door een zonnebril is verdacht. Het kan een voordeel zijn tijdens een gevecht. Getsjeckt worden op een handeling die je vaak moet doen is vernederend en naar. De films van de Terminator, laten de Shienezen zien als mashienes die niet van hun missie afwijken, voor ontmoedigen, of voor met wapens geraakt worden. Zij kunnen tegen martelen, en martelen er op los, alsof Amnestie international niet bestaat.

In feite accepteren ze, dat ze gemaakt zijn om iets te doen zonder vragen te stellen bij wat ze moeten doen. Ze luisteren ook niet naar anderen, die hen vertellen, dat ze doorzien zijn, en beter iets anders kunnen gaan doen. In feite volgen ze de hele tijd kommando's uit, vanaf hun dromen, en dat is tegen het gebruik in het Westen, omdat je nooit iets hoeft te doen, als je er niet betaald voor wordt. Slavernij is hier kompleet afgeschaft.

Wat opvalt is, dat ze geen goede praters zijn, en in een groep valt op dat ze kontactgestoord, en vereenzaamd, zijn. Soms zijn ze echt stom geen verstabare tekst kunnen uiten. Ze beginnen nu te erkennen dat ze eigenlijk op mijn droomscherm verschijnen om uitgescholden te worden, maar eigenlijk is het om mij duidelijk te maken, door wie ik wordt beïnvloed, en gestoord. Ze hauden een konstante groep bijelkaar met een uitnodiging tot Walging de twaalfde uitnodiging is een kwaad en gaat met de walgelijkheid fors.

Dat is uitgegroeid tot een vrij misbruik maken van mijn droomscherm. Ik zie nooit iets op mijn droomscherm wat ik behoor te zien, en wordt gedwongen vanaf bezetenheid me uit te laten tegen dove demente verraders, die kwaad willen doen, bijvoorbeeld miesterieus zijn de 12de sfeer , en hopen op verandering van mij ten slechte.

Ook de peorie in de terminator films van de mashienes, die tegen hun makers ingaan, en ze proberen uit te roeien gaat helemaal op voor de Shienezen in het Westen. Daarna pas zijn het sexistische infantiele verraders, die alles wat ze zeggen liegen, en kontinue opsceen gedrag plegen de 3de geweldpleging.

Er zijn voorbeelden van tegenwerken van de taal door algemene gewetensdood, en stom gegeven, ook tijdens vrijen of als je elkaar wilt kussen. Er is een gedachte dat Shienezen tegen Blonden zijn en hun relaties met andere Blonden onmogelijk maken. Ze hauden hen bezeten en doen aanvragen op hen van gruwels, straffen, en plagen, en hun verzwaringen, en vijandige zaken zoals de verminkten op Do, en gebreken op Do , en ander kwaad zoals peepressie of Bedwelmend gas.

Het geven van Gruwels, Straffen, of Plagen, of verzwaringen daarvan, aan mensen die geen fouten hebben gemaakt. Ze laten PKs en electronische apparatuur kuren hebben bezeten zijn. Ze laten me als marionet bewegen en bijvoorbeeld missen van een open kans bij voetbal, en naar lopen, en dansen. Ze kunnen gedachtes of liedjes- teksten verstoren, zodat ik moet stoppen met zingen, of met spreken of ik moet improvizeren , met behulp van de 10de Gruwel is.

Ze kunnen mijn mond laten bewegen, en mij zelfs met hun stemgeluid laten spreken. Dan zeg ik zomaar wat zij willen dat ik hoor, en tegen jezelf spreken is tegen de 2de leefregel "Vermeid innekeer van anderen".

Ze kunnen een komaa, de verzwaring van de 4de straf, op me aanvragen, en me toch nog iets laten doen, zoals mij laten slaapwandelen, of schuren met mijn gezicht tegen het tapijt tot een wond ontstaat, of een meisje schuren met mijn stoppels. Ze kunnen kwade zomenzies aanvragen op mij zoals koördineren, shanteren, uitwijden, joelen, leedvermaak, of de adjudant met de overlevingsangst.

Dit laat mij een slechte beurt maken. Ze kunnen niets anders dan volgen wat ik doe, maar ze maken me minder levend, naar verschrikkelijk toe. Dit haudt in, dat ik minder doe, en opneem, per dag dan daarvoor. Zij zijn tegen lezen en schrijven, films of andere TV kijken, en sax of piano oefenen, van mij. Zelfs mijn ontlasting en ochtendgimnastiek worden tegengewerkt, en ik krijg geen honger meer, slechts maagzuur gevoelens. Ze geven me geen tijd voor mijn gebruikelijke gedachtes, en gewoontes, door beslag te leggen op me van opstaan tot slapen gaan.

Ze verschijnen op droomscherm, of ik hoor slechts stemmen van anderen. Ze laten me niet slapen als ik in mijn bed lig, maar laten me tijdens een film kijken inslapen. Ik lig me in bed te krabben met koude voeten, en wil na meerdere sigaretjes iets eten of drinken. Ze kunnen iets wat ze zien, dat belangrijk voor me is, of iets wat ik aan ze verteld hebt als van belang, vernietigen, of onmogelijk maken, door me gestoord te maken of zelfs te irriteren, met opsceen gedrag.

Ze kunnen me een stem laten horen via mijn ademhaling. Meestal zoiets van en "Wat dacht je nau, mannetje" of "Ik denk echte dingen". Ze kunnen het kwade watergebeuren Peepressie 59Do aanvragen op mij, wat mijn liggaam zwaar maakt, en me liever laat liggen dan zitten. Ze kunnen sindromen aanvragen zonder goede reden. Dromen niet meer weten als je wakker wordt, Onuitgerust wakker worden, Nachtmerries, Woelen, Wallen onder je ogen, Geen beeld hebben van je gebit, en niet kunnen wegdromen.

Zij kunnen op mijn perzonen 7Dozijn aanvragen dat ik niet kan zingen tot perzonen op mijn droomscherm, of vertellen over hoe het met mij gaat. Alle tekst op mijn droomscherm gaat al 2 jaar alleen over de perzonen op mijn droomscherm, en zij kunnen mij kwijt laten raken waar ik over aan het spreken was, met behulp van het lozen van popium effecten op mijn geestelijke ruimte. Zij kunnen mij geen geurige smaak meer laten hebben, wat rook, en geuren niet meer herkenbaar laten zijn.

Heel soms mag ik nog iets herkennen van geur, maar alleen van ontlasting. Ze voeren de 2de oorlog tegen de machtszuilen, de volksopstand, door ze iedere dag teleur te stellen met hun prestatie achter de schermen. Dit haudt in dat zij dingen doen die niet mogen van de machtszuilen, zolang dat kwaad doen is, want als ze geen goede dingen mogen doen, dan doen ze dat ook niet.

Hun doel is mijn nuu te verpesten met alles wat ze mogen, en weten, van de machtszuilen. Zij zijn geen machtszuilen zelf, slechts miesterieuzen. Ze vervelen me dood met hun herhalingen van een vijftal onbehoorlijke Nederlandse zinnen. De op droomscherm verschijnende Shienezen zijn zonder ontkenningen of aanpassingen aan zichzelf: Verraders werken je tegen als het goed gaat, en helpen andere Shienezen met alles wat ze maar mogen, binnen de groep waar ze binnen zijn. Zij zijn gewend te kijken naar bij wie ze nog aan tafel kunnen aanschuiven, of dat ze beter eens verdekt apart kunnen gaan zitten.

Dit zijn de forse grootheden bij de tweede geestsoort: Zij bekennen dat er een ander is, die goede meganismes, die bij mij toegepast worden door mijn famielie, toegeschoven krijgt, genaamd Donald Duck.

Dit zijn meerdere perzonen, die de Shienezen oftwel Ietaljanen goed willen doen, ongeacht welke reden. De Shienezen inkluzief de Ietaljanen, en de meerdere Mario's staan waarschijnlijk mijn famielie te belagen, omdat die mij steunt, en zij mij dood willen hebben. Ik weet van een Giezeman, die de hele tijd oplet of ik uitgeschakeld wordt door de Shienezen, om me weer aan te schakelen.

De laatste keren waren tijdens het bezoek van een vriendin, en toen Christina Aguilera in perzoon langskwam bij mijn koffiesjop, met een vriend. Daarvoor al bij de Shienese tandarts, bij een bezoek bij iemand die ik ontmoet had op straat. Dus ik weet wel dat mij doden bij hun geen punt van geweten is, of verboden is, en dat het misschien gewend is, heeft niets te maken met repetitie, dus is een verwarrende opmerking gewenning is behauden op 28 3Do4.

Het heeft meer te maken hoe verwend zij willen worden, op 36 boven de gewendheid, bij het herdoen als realizatie en rekreatie als lesgebied, en de intresse als exacte grootheid op Duidelijk Klein kwaa lengte. Zwart haar en bruine ogen. Zwijgen als ze begroet worden.

Met een hoofddoek lopen. Bezeten staan door de Shienese liga. Doof zijn en leven met een doel tegen het leven van normale Nederlanders. Alleen om hun eigen ontlasting geven. Niets willen presteren in je leven behalve je ontlasting doen. Anderen bezeten hauden en gelukkig willen zijn in dromen.

Ze zijn nogal ongelukkig. Een man en vrauw die niet naast elkaar lopen, maar de man voorop. De oude 11de, of 12de, gek zijn. Eukaliptá, en Marquis de Saad, heten ze dan, en ze zijn naar gezelschap. Geen Nederlands spreken, naa meer dan 12 jaar in Nederland. Oosters eten kopen voor de magneetron, behalve nassie en rottie. Een eigen zaak hebben om zelf in te werken. Kontactgestoord zijn in hoge mate. Alle buitenlanders uit het Oosten hebben vaak zelfstandige bedrijfjes, zoals groentewinkels, supermarkten, bakkerijen, restorantjes, koffiesjops, verzend of telefoon winkels, vrachtwagen bestuurder of taxie- sjofeur, of krimineel, omdat ze nergens aangenomen worden zonder behoorlijke opleiding, of spreekstijl.

Er is een wereldreis richting voor Oosterlingen van Oost naar West, en als je die regel schendt, dan krijg je een hoge mate van IJzigheid Zuis: Vechtfobie op je geregeld, zodat je met niemand om kan gaan, zonder aandacht, en energjie, te zuigen van de ander. Meestal moeten ze na korte tijd weg uit een groep, tenzij hij, of zij, als Zuis, de 1ste Olimpische god op het 12de dozijn, de baas mag spelen in de groep, zonder weerstand van gevestigde otoriteiten.

Nezen hebben echter de 7de verdoeming op zich geregeld, wat voor mannen een Zwakkeling Snel opgeven omdat hij het niet kan is, en voor vrauwen een Valsaard het doel heiligt de middelen. Zwakkelingen verliezen gevechten, als ze niet vals spelen.

Dit maakt hun leven onmogelijk voor altijd! Turken moeten in de schoonmaak bransh of de snackbarren werken. Marrokanen hebben het kwaad toegewezen gekregen om het zelf te doen. Eens zien of ze nog steeds vinden dat kwaad doen bestraft of gedood moet worden. Uit Spanje komen Mario's en mannelijke Ataturk simulanten.

Mario is een vrauwelijke vorm binnen Ataturk! Uit Ietalië komen geen Ietaljanen, maar inmiegranten met de boot uit Turkije, Afrikaa, en Arabische landen. Ze zijn vaak als Ietaljanen Indianen gebouwd, maar hebben niets met geloven, de kerk of de paus te maken.

Zij worden gezien door de rascismegevers, zo fout als zij dat zelf eerder gedaan hebben. Maar ze hebben de laatste 50 jaar een goede relatie met hun vrauw, en gaan nuu niet vreemd met Mario's.

Uit Iran komen perzonen die zo ver gaan met irreëel leven, dat ze de omgeving tegen zich krijgen, en moeten verlaten. Ze zijn gebouwd als beulen, met allerlei kwade aanvragen doen in dromen, op iedereen in hun omgeving.

Zij willen liplezend zijn Dove , en zijn slechtluisterend als ze het slecht doen. Ze hebben 12 op zich geregeld als zijnde het 12de gros Een muur om jezelf heen bouwen , de 12de stand De mierenlietair , en het 12de rascisme 72Do12; "�n oorlog en liefde is alles geoorloofd".

Dit uit zich in het zichzelf als prins of prinses zien, die anderen bezeten willen hauden, om te dromen wat zij zien, horen en voelen, en ze dan zaken te laten doen, die de prins, of prinses, goed doen. Zij willen beslag kunnen leggen op je, met een verschijnen op je Aristeas droomscherm, meestal zonder spreken. Dit valt moeilijk te negeren, en verlamd je liggaam zolang als het beslagleggen duurt. In feite gedragen ze zich als je koter, die aandacht vraagt, want beslagleggen hoort bij Aristokratie 66Do7, Leefgemeenschappen wat samenleven met je koter inhaudt, en gaat met leiderschap- vorming behauden, en kotervreugde als lesgebied.

Van zover komen vooral wereldreizigers, en die reizen zo snel mogelijk weer door richting Amerieká. Uit Polen komen voornamelijk vrauwelijke Nezen om in West Europaa een man te vinden, en met hem terug te keren naar Polen. Zij werken als koteroppas, of als gids voor toeristen. Mannelijke Polen zijn werkzaam in de bouw, bij het slopen, en soms verkopen ze de Z- krant voor 2,- , of bedelen. Uit Israël komen velen, om in het Westen te wonen.

Sommige famielies zijn al eeuwen in het Westen, maar er komen ook nog niewe Joden bij. Ze hebben 1 geloof voor alle Joden, en de Bijbel spreekt al van hen tijdens de geboorte van Kristus.

Jood of Jodium is een stof, of lucht, die staat bij de Goede bedoelingen op dozijn van de dingenlijst. Dit maakt Joden een toevoeging, die terugvalt op kennis van de stoffen, en Getalsinsjalezie. Ze werken vaak als bankmedewerkers of handelaren, want ze mochten geen boerderij, of fabriek, beginnen! Dit is om geen ophopingen van Oosterlingen te krijgen, zodat de Europese ingeslagen weg gehauden wordt in het hele land, en niet de Oosterse ingeslagen weg.

Transsexuelen zijn Iraanse Nezen, die gewisseld zijn van geslacht. Zij worden Bokken of Mario's genoemd en hebben een shirurgische ingreep gehad, waarbij hun oude geslachtsdeel verwijderd is, en zij een niew geslachtsdeel aangenaaid hebben gekregen. Zij hebben geen orgasme meer, en kunnen ook nooit koters krijgen. Zij zijn gehersenspoelde lang in dromen gefopte perzonen, die bang zijn om gedood te worden op allerlei ongepaste momenten.

Zij geloven dat ze niet gedood zullen worden, als ze de moord nog aan zien komen, en vragen of ze gedood gaan worden, wat nogal beledigend is voor de perzoon, die ze dat vragen.

Zij zijn zelfs tegen het gebruik van het woord dood voor onzijdige woorden, en het noemen van dood moet mogelijk zijn, als je beweert dat je leeft, en een god bent, en dus dood kan gaan.

Nezen zijn niet zoo bezig met het leven, zoals autochtonen, omdat ze Nee zeggen tegen het mogelijke leven, en zij geven geen zier om hun leven. Ze erkennen foppen niet als een gepakt, terwijl het de 8ste van de Teisteringen is, op het 76ste dozijn, wat een kloof kreëert tussen hen en de perzonen, die hen teisteren.

Zij hebben iets tegen orgasme van anderen, en tegen sex, en koters, wat maakt dat deze transsexuelen niet mogen bovenstaan op anderen. Zij hebben een instelling tegen sex, die ongezond is volgens de meesten. Ik wil hen Geslachtsveranderden noemen, want zij hebben helemaal geen sex meer, dus ze moeten geen naam krijgen met sex erin, en geslachtsveranderden laat dat duidelijk blijken.

Zij mogen geen sex hebben met anderen, ook niet om de ander te zien klaarkomen. Een geslachtsveranderde mag ook niemand laten denken, dat er later misschien sex van kan komen met hem, of haar. Zij mogen niet trauwen, of romantisch actief zijn, wat inhaudt dat ze geen mannen mogen roven van anderen, of een lijst bijhauden van wie hun eerste, en wie hun tweede keus is, om een romantische relatie mee te krijgen. Zij mogen ook geen 12de rascisme gebruiken, waarmee zij als irreële prinsen, of prinsessen, anderen bezeten gaan hauden, wat in de normale wereld nooit zonder sex zau zijn.

Dit betekent dat ze watjes zijn, en tegen het bestaande koningshuis zijn, als 12de aangelegenheid van het 72ste dozijn, wat niet werkt zonder orgasme te kunnen hebben. Niemand mag de nare en op zich regelen, wat zij vaak wel doen, wat inhaudt dat ze het 12de rascisme, het 12de gros een muur opbouwen , en de 12de stand mierenlietair op zichzelf regelen, maar dat mogen geslachtsveranderden zeker ook niet, omdat ze daarmee weer irreële prinsen of prinsessen worden.

Zij mogen ook geen koters adopteren, of opvoeden, of lesgeven op lagere, of middelbare, scholen, want zij zijn niet in staat een juist voorbeeld te zijn voor koters. Zij kunnen zelf ook geen les behauden, dus mogen zij nooit lesgeven, of anderen lesjes geven, die gebazeerd zijn op hun levenservaring. Omdat ze niet genoeg weten van de zeden van het land mogen zij ook niet miereneuken, wat inhaudt dat ze klemen beter te weten dan autochtone perzonen, en het kan irritant zijn, om steeds te moeten uitleggen waarom zij het niet juist hebben gezien.

Tot nog toe waren zij met een zeer lage waarde van gekkigheid, wat slechts rariteit was, namelijk de 3de waarde van gekkigheid: De klokkenluider van Notre dame. Deze gek is niet te zien als geloofwaardige otoriteit, en kan geen otoriteit accepteren, en dus geen aanzien geven aan niemand, en ook niet aan koters.

Zij hebben een konstant gevoel, wat saai is om te hebben voor normale autochtonen, wat zij beter vinden dan normale gevoelens, omdat slechte en goede gevoelens afwisselend voorkomen, en zij willen nooit slechte gevoelens voelen. Ook mogen zij geen leiding geven, want zij gaan ondergeschikten, die hen tegenspreken, of lekker maken, laten vervolgen door andere geslachtsveranderden, die kontact hauden door het 7de of 12de Rascisme , die hun orgasmes onmogelijk gaan maken, of pijn geven in hun geslachtsdeel op het moment van orgasme.

Zij mogen daardoor ook geen 7de rascisme: Zij laten het slachtoffer ook te weinig ontlasten, of pijn geven tijdens plassen, of naa het poepen pijn in hun anus geven. Zij vragen ook Gruwels, Straffen, en Plagen en verzwaringen aan zonder dat de perzoon dat verdient, of begrijpt wat hem of haar overkomt.

Het is duidelijk dat geslachtsveranderden een heel ander leven moeten lijden dan de normale bevolking, en dat de geslachtsveranderden niet mogen bepalen hoe het leven is van de normale bevolking, want zij krijgen geeneens naageslacht. Koekoekskoters zijn koters die van andere ouders zijn dan waar ze bij opgroeien. De ouders weten niet beter dan dat het hun eigen koters zijn, omdat ze valse herinneringen hebben van de geboorte van de koter. Soms wordt je zuigeling verwisseld met een andere Nezische koter, zodat er geen valse herinneringen nodig zijn, slechts de acceptatie van je bebie.

Koekoekskoters kunnen een goeie famielie onveilig en gestoord maken om in op te groeien. Dat je broertje of zusje niet een koter van je eigen ouders is, neem je niet snel serieus als koter.

Deze maakt soms het leven van de moeder onmogelijk met stijlen zijn 46 Dozijn. Er is dan een Nezische bebie, die de oudste koter van de famielie is, die de genoemde koter het leven onmogelijk maakt. De ouders zijn met herinneringen gevuld over de geboorte van de koekoekskoter, alsof het hun eigen koter is, en zij worden konstant bespioneerd door Nezen vanaf afstand. De Nezische koter wordt vertrauwd door de jongere koter, en kan dan het meeste spreken, zonder ooit aandacht te geven aan de ander.

De koekoekskoter is altijd van het andere geslacht, en wordt voortgestuwd op dromen, om de naarste dingen te doen, zoals overheersen, belemmeren Terrorizerendheid , en vervelen Botvierendheid , wat Stijlen 46Do zijn. Maar ook willen zij irritant doen door te gaan spreken tot de koter als die iets wil zeggen, of vertellen. Als de eigen koter toch de oudste is, volgen er 3 koekoekskoters naa, die allemaal echt geboren bebies vervangen, en waar blijven de echte bebies dan?

Die kunnen opgroeien bij geslachtsveranderde paren, en dat is logischerwijs niet gewenst. Dit geeft de bebie een gepakte jeugd bij Nezen, die nooit goed doen voor enige autochtoon.

Het gaat die Nezen steeds weer om het innemen van gebied met zoveel mogelijk Nezen. Het opfokken van bewoners vanaf achter de schermen met hun 12de rascisme is wereldberoemd. Zij gebruiken vanaf achter de schermen ook steeds stijlen, en geweldplegingen zoals opsceen gedrag, heiligschennis, en ouderspelen. Omdat je niet van ze af kan komen is dit erg naar, en pech voor die arme autochtonen. Het is niet prettig, als je niet makkelijk weg kan lopen bij iemand.

Mijn moeder werd door haar koekoekszus Margoo bedregen, dat zij haar zau opzadelen met het opvoeden van haar koter. Mijn opaa stierf jong op 48 jarige leeftijd, en mijn vader stierf in zijn 84ste jaar, en het schijnt dat vaders met koekoekskoters een leeftijd moeten opzeggen waarop ze zullen overlijden, en dat gebeurt dan ook. Het schijnt om het inkasseren van de erfenis te gaan, maar misschien ook om de koter, die ze vervolgen, zonder steun van hun vader te krijgen. Het antwoord is naatuurlijk makkelijk te beinvloeden, als je vanaf achter de schermen vraagt om een leeftijd op te geven, waarop je wilt overlijden.

In mijn moeders famielie zaten 4 koekoekskoters Kunoo, Margoo, Hans en Paul. Zij overheersen graag en zijn nogal doof, en de eerste drie hadden zwart haar.

Het jongste broertje van Jaane was roodharig, en dus ook Nezisch, en heette Paul. Mijn moeder was de oudste in de famielie en is op haar 12de op meisjesschool gegaan, zodat ze nog slechts in de vakanties, bij haar broers en zussen was. Op hogere leeftijd heeft zij de banden weer wat aangehaald met haar broers, en zussen, en haar moeder. Mijn omaa was geen Nees, maar mijn opa was Joods. In het Westen is de koter van een Nezische moeder een Nees, en met slechts een Nezische vader is hij geen Nees.

In mijn jeugd zat ik ook met een Nezische oudere zus: Ariane, die het mij moeilijk maakte om te spreken in mijn eerste 4 jaar.

Ze trok zoveel aandacht bij mijn moeder, dat ik haast geen aandacht had, en zij mocht van de machtszuilen geen kwaad doen bij mij, en ze had toen een tijdje een loenzend oog. Ariane was met haar zwarte haar misschien een dochter van mijn moeders Nezische zus Margoo was.

In mijn huidige bend bij Mentrum zit een broer van de directeur de bend te begeleiden, waarvan ik denk dat hij een koekoekskoter is in het gezin van Lodewijk van Grasstek. Die Lodewijk maakt een hele andere indruk op mij dan die Hans. Hans is een betweter, en snoert nogal eens de mond van iedereen. Hij is tegen mijn ontwikkeling als zanger, en heeft nooit zijn invloed gebruikt, om mij van die verdovende medikatie af te krijgen, terwijl ik veel beter speel sinds ik zelf minder verdovende medikatie heb gevraagd, en gekregen.

Hij wil ouderspelen 7de geweldpleging en denkt dat iedereen komt kijken, omdat ze hem zo aardig vinden. Hij zorgt goed voor zichzelf, maar hij vertikt het om iets te doen voor bendleden behalve vertellen, en je er niet uitzetten, en ik ben in December opgestapt.

Saxofoons en Kieboords 7. Shienese Hewellovie Zieklus per 12 jaar in plaats van 12 maanden 8. I Tsjing Hulp of assoosjaties bij besluiten uit een boek 9. Chinese League , door ze bezeten te hauden, en ze niets kwaads te laten doen tegen andere Shienezen. Ze kunnen en moeten eigenlijk door meerdere perzonen bezeten gehauden worden, als ze iets goeds willen kunnen doen in Europaa.

Bijvoorbeeld de taal juist spreken, kunnen werken, op tijd komen, en een sex partner vinden. Op sommige uitzonderingen na wordt er geen scheiding gemaakt door de Diegaa tussen de verschillende Shienezen, waardoor al het kunnen van iedereen gemeenschappelijk bezit is van de Shienezen inkluzief alle kwade vermogens.

Geen blijven zodat iemand gepijnigd wordt als hij zit of stil staat. Blijven is gelijk aan bezitten en hoort bij het lesgebied Assurancie Geen volharden haudt in dat je bij alles wat je doet na korte tijd gepijnigd of gestoord wordt.

Zij willen kunnen vertellen wat ik moet doen, al was het maar wanneer ik moet stoppen. Ook alleen mij vertragen geeft hun al genoegen. Ik noem dit een tiran spelen in mijn dromen of in mijn hoofd.

Zij zijn niet wat ze lijken. De indonezen zitten veel met Stijlen op het 46ste dozijn , terwijl de 46ste grootheid de Buitengewoonheid is. Indonezen die buitenstaan is een tegenspraak. Nezen werken alle voorbereiding van de thuislanders tegen, want als ze alleen de voor hen belangrijke perzonen tegenwerken, dan is het duidelijk wat hun bedoelingen zijn.

Ze zijn vooral tegen de belangrijke dingen van anderen waar ze iets van afweten. Nezen ook de Ietaljanen zitten met plannen om op lachen aggressief te reageren. Ze klemen dat ze angst te hebben voor gelach, alsof er een lachfobie bestaat. Dat is niet zo, behalve in de allereerste verzies van mijn 28 dozijn grote dingenlijst.

Sex is pas genoemd op 23 dozijn en het is niet mogelijk om realizaties die hoger zijn te gebruiken, en lachen is ook iets van 23 dozijn en hoger, en kan dus op 12 dozijn, waar de angsten zijn, nog geen item zijn.

In feite intimideren de Shienezen onze vrauwen, en koters om nooit te lachen, of sex te hebben. Zelfs het geen "ik" mogen gebruiken in brieven vind ik een nezische belaging. Nezen maken opscheppen onmogelijk door intimidatie van achter de schermen zoals half stikken en popium effecten gegeven tijdens het opscheppen. Opscheppen is een metode die voorkomt op het 2de dozijn van het 7de gros. Het geeft meestal een goed gevoel voor allen die het doen en die het moeten aanhoren.

Nezen vragen verminkten en gebreken aan op autochtonen, die meestal na korte tijd weer verwijderd worden door de perzonen van de machtszuilen, als alles goed gaat. Dit omdat zij een muur om zichzelf heen opbouwen niet als gewenst zien. Het maakt vijandig en moeilijk in de omgang, en alleen kan je ze helemaal niet gebruiken. Nezen doen pogingen het omsingelde slachtoffer op droomscherm krachttermen, en bedreigingen, te laten uiten tegen hen, wat vooral zijn eigen nuu verpest, want zij op droomscherm zijn Oost- Indisch doof.

Het winnen van Nezen, dat ook wel gevoelsmatige winnen genoemd is, in tegenstelling tot normale Financiele winnen, blijkt om het kunnen glimlachen te gaan. Infantiel betekent niet volwassen, oftwel kloterig in een zekere mate. Dit wordt meestal gedaan om iets los te krijgen van iemand je beby zijn , en is een streek, terwijl de streken op 59 dozijn staan, en kwaad zijn. Zie ook de 12 streken in de dingenlijst Verhuizen om kontact te vermeiden met de overheid, zonder niew adres achter te laten.

Ingesteld zijn op snel verlaten van een niewe sta- plaats. Als ze niet weten dat ze kwaad gedaan hebben, zijn ze ook niet aansprakelijk ervoor Struisvogel- holietiek door gewenste gewetensdood en stom zijn.

Met een schoen of een mes gooien uit ongenoegen. Doen en praten alsof ze rijden in een ander liggaam. Zij zeggen dat ze iets gedaan hebben, terwijl het liggaam een naam heeft, die genoemd moet worden als je hem maandenlang afluistert het 7de rascisme met anderen. Dit is een van de peoriefouten. Als ze iets moeten doen, tegen anderen zeggen dat ze moeten doen wat zij moeten doen.

Ook een vuurtje vragen, of vragen of iemand iets kan uitrekenen, is infantiel en meelijwekkend of afschuwelijk. Eisen gaan stellen na beschuldigd te zijn. Dit is volgens hen om hun falen goed te gaan maken. Er van uitgaan dat alleen zijzelf anderen mogen blamen of beschuldigen en anderen mogen hun niets blamen.

Zelf makkelijk kwaad doen omdat iemand het wel moet doen. Geen korriegjeren van het kwaad dat ze doen. Het is geen probleem om kwaad te doen, zolang het niet tegen hen is. Zie ook Goed en kwaad Door zwijgen een lagere straf hopen te krijgen, want dan wordt je verklaring voor je ingevuld, rekening haudend met het ergste. Door alles wat ze weten van autochtonen te storen of af te nemen vanaf een andere kamer kompleet irreëel.

Ik noem het graag vernietigen omdat hun rangen dan duidelijker worden. Groepen die in rangen leven willen altijd iets te vernietigen hebben van wezens buiten de groep. Het kwaad dat met goed beloond wordt en andersom, behoort toe aan ouders en hun koters. Als ze het niet opzettelijk doen is dat vaak een reden om hen er met een reprimande van af te laten komen. Dit heet "Alice in Wonderland", en Shienezen vragen om zo behandeld te worden, zonder dat ze als dementen gezien mogen worden.

Dement word je door op jezelf zaken regelen, zoals dat je geen G, S, en P meer krijgt. Door dingen te doen die niet mogen worden ze steeds dementer. Dementen kunnen niet functioneren in de normale maatschappij. Het angst hebben voor, of het vragen om, de dood van die Nezen wordt allang niet meer op in gegaan. Dit kan verplichte medikatie betekenen voor de rest van je leven. Nooit meer geld verdienen behalve met liggamelijk werk zoals je dat eerst deed.

Je kan namelijk niet uit je woorden komen en bent liggamelijk verdoofd en snel vermoeid. Het is nu duidelijk voor mij dat als Shienezen denken dat ze zelf goed doen voor iemand anders, dan doen ze kwaad zonder het zelf te weten. Ik noem dit dan Shienees goed, oftewel kwaad. Je ziet nooit een Shienees die denkt dat hij kwaad doet, alleen maar Shienezen die denken dat ze goed doen, maar dan doen ze juist kwaad.

Bij goed wordt Shienees goed gegeven waardoor het goed ongedaan wordt gemaakt. Zij zeggen dat niet iedereen dit weet, maar dat betwijfel ik. Maar iedereen reageert hier weer anders op zodat ze niet in hun vaste bekende pad kunnen blijven. Zij geloven ook dat kwaad goed genoemd kan worden en goed kwaad. Overdreven veel goed gedaan worden kan slecht uitpakken omdat je dan te lui en te laks gaat handelen.

Als je slecht gedaan wordt, wordt je wanhopig en alert, en het kan altijd nog beter zijn dan wat je vroeger ondervond. Het verschil tussen goede en slechtere behandelingen zijn dan ook niet te bespreken met ze.

Zij zeggen dat iedereen in Nederland een tegenwerking verdient omdat het zo positief en stimulerend is om te weten dat je tegenstanders hebt.

Dit vind ik onzin en onterecht van de Shienezen in Nederland. Dit is geen Azië en gelen zijn hier een minderheidsgroepering, die zich moet aanpassen of doorreizen naatuurlijk naar Amerieka of zelfs in een keer naar Shienaa. Bespelen betekent dat ze bestrikken. Dat is de realizatie bij strategie als lesgebied.

Zijn betekent konfronterend of krimineel zijn, wat beiden hoort bij de realizatie shanteren. Ze proberen op je af te stemmen waarna ze geld van je willen. Of ze willen vooral dat je je mond haudt en doet wat ze zeggen, of ze willen je konfronteren met iets wat hen niet aanstaat van je, wat je normaal niet veel zal overkomen, tenzij je iets voor ze moet doen of geld geven.

Denken betekent zeggen of dromen. Soms betekent het ergens bij zweren of dat ze het gelezen hebben. Wat wij kunnen betekent 'Wat wij niet mogen, maar toch doen'. Dit wordt vaak gezegd als er iets kwaads van hen opvalt door autochtonen op hun droomscherm.

Je kan ook zeggen dat ze "Wat wij kunnen vernietigen" bedoelen te zeggen. Als je merkt dat je gewetensdood bent, zeg je: In het Engels zeg je: Omdat ik het ben, Omdat ik het nog net kon zeggen, Want dat weet je zelf wel, Omdat ik dat aan mijn water voel, Omdat het goed is voor Nederland, Nezen spreken over de sjoo die wel of niet gestoord wordt door hen, en het is van toepassing op activiteiten en dagelijkse bezigheden naast spreken en lezen of tv kijken.

Soms wordt gekleemd, dat alleen zijn geen sjoo is en met anderen zijn zau wel sjoo zijn, zodat je ongestoord zau zijn als anderen je konden zien. Zij maken dat echter nooit waar. Als ik alleen ben kan ik grote scheten laten en in mijn neus peuteren, naast mastuberen en naakt rondlopen door je huis.

Dit is te weinig gezegd om als reden te gelden. Nezen zeggen altijd dat ze goed zijn of goed doen, omdat ze gewetensdood zijn en echt niet weten wat ze gedaan hebben.

Naa een tijdje zeggen ze; "dat hebben wij goed gedaan", om te testen of anderen kunnen vertellen over wat zij gedaan hebben. Ze ontkennen niet maar erkennen het verhaal ook niet. Zij denken zo onschuldig of op z'n minst niet aansprakelijk te zijn voor alles wat ze doen. Ze weten ook dat ze altijd door doodgevers gezien zijn, maar zij denken niet van dan weet altijd iemand of ik schuldig ben, maar eerder dat wat ze deden mocht van de doodgevers, want anders zauden zij wel belemmerd zijn door hen.

Ookal is duidelijk dat de Nezen geen goed doen, klemen zij maandenlang dat ze wel goed doen. Dan proberen zij uit of jij het gelooft en zoja dan krijg je het tegenovergestelde te zien. Als je niet gelooft dat ze goed doen beginnen ze lastig te worden met ontlasting Echte dingen en alles wat je doet binnenshuis. Ook hen niet geloven kan een afleer- woede van vele weken oproepen. Zij zijn alleen aansprakelijk in hun dromen. Zij klemen aansprakelijk te zijn voor hun levenspartner.

Deze website maakt net zoals de meeste websites gebruik van cookies. Via deze cookies verzamelen wij informatie over uw bezoek en interesses. Op deze manier is het mogelijk om onze inhoud blijvend gratis aan te bieden en een gepersonaliseerde website en relevante advertenties te tonen. Zo houden we het voor u op elk moment interessant. Centraal in ons cookiebeleid staat respect voor uw privacy.

Daar verneemt u welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en bepaalt u welke cookies u aanvaardt. Om verder te gaan naar onze website, hebben wij dus uw toestemming nodig om u een optimale surfervaring te geven.

Websites hanteren technologieën om het gebruiksgemak te verhogen en de website zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technologieën zijn cookies. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen, zoals adverteerders, die communiceren via de website die u bezoekt.

Omdat uit cookies geen contactgegevens zoals adres, e-mail of telefoonnummer kunnen worden afgeleid, worden cookies niet gebruikt voor direct marketing via deze kanalen. We vinden het van groot belang dat u weet en begrijpt welke cookies we voorstellen te gebruiken voor onze website en voor welke doeleinden.

Op die manier willen we:. Wil u uw cookie-instellingen personaliseren? Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken binnen deze categorie en voor welke doeleinden:. Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten, onder andere met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden.

Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die ze hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben.

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze website zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt, zal u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegespitst op uw interesses omdat we u niet kennen.

Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kan dit soort inhoudsafhankelijke webadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld naar een tv-programma over koken kijkt, zal u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben. De content van onze website is grotendeels tot helemaal gratis. In ruil tonen we ook advertenties. Sommige advertenties of videoboodschappen maken gebruik van cookies.

Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Om deze gepersonaliseerde advertenties te kunnen leveren, proberen wij op basis van de websites die u bezoekt op het internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen we de inhoud op onze website aan voor verschillende groepen klanten.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier informatie over uw interesses inwinnen. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen website-eigenaren en adverteerders. Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij hier geen enkele invloed op hebben.

Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.

De verklaringen hierboven zullen we af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen.

U vindt op deze webpagina altijd de meest recente versie.
...

Wij willen kunnen praten over een enorme stroom Aziaten, die vanaf Turkije, Europaa bestormen. Via Ietalië, en de Balkan landen, komen velen uit Turkije inmiegreren naar Europaa. Het gaat er om dat volksverhuizingen oorlogen zijn. Dit is omdat een land graag volk heeft wat in eigen land opgegroeid is, en liever geen inmiegranten.

Bij gewapende konflicten komt vaak een volksverhuizing op gang, maar er is een konstante vloed van reizigers uit Turkije, die zonder dat er oorlog is, toch wegvluchten uit hun geboorteland, om Europaa eens te zien, en zich er te vestigen.

Misschien moeten de Aziatische overheden eens kijken wat ze fout doen, waardoor er zoveel ontevreden burgers zijn, die het land verlaten. Je hebt gewoon niet terug van dove, demente gelen op je droomscherm, die je zomaar pijn mogen doen of erger zoals bewegen zonder je hoofd te gebruiken. Er zijn ook Nezen in een blank liggaam en vaak met blond haar , die het liefst meer Nezen, om zich heen willen, die je dus niet herkent als Aziaten.

Ze blijven echter anders, monsterlijk, en walgelijk als je ziet wat ze doen. Dat kunnen zien van hen wordt tegengewerkt, en is dus niet eenvoudig. Dan vallen ze naatuurlijk wel op als kontactgestoorde Aziaten, ookal zijn ze met blanke huid.

Zij kunnen niet omgaan met Blanken of Blonden , die hen niet als Shienezen behandelen, maar moeten herkend en behandeld worden als Nezen. Met in komaa liggen in hun slaap, en dan voorbereid worden voor de volgende dag met belangrijke reacties op gebeurtenissen, die verwacht worden, die ze wel moeten hebben via de rascismegevers, omdat ze in het Westen niet kunnen reageren of zichzelf voorbereiden.

Ieder moet zijn noodplan hebben bij omringd zijn door Nezen. Mijn vader en ik zaten een film te kijken in een bioskoop toen we het warm kregen in de rug. Ik keek om en zag de hele zaal achter ons gevuld met Nezen.

Mijn vader vroeg me of we zauden verlaten. Ik weigerde eerst maar kwam daar 15 sekondes later op terug en we zijn tijdens de film weggegaan. Het was een brandende hitte op de rug en longen. Mijn plan bij Nezen om me heen is nog steeds verlaten en terugkeren naar mijn eigen huis.

Dan moet het beschermd, en gesteund, worden door de holietie, en het gerechtelijke apparaat om blanken of blonden die door Shienezen gesteund worden, als Nezen te mogen behandelen. Dus niet aannemen bij solliecietatie, en Oosters eten voor ze hebben, en met 'volledig' spreken en over 'echte dingen' spreken ontlasting.

Nezen willen vooral op het gebied van ontlasting goede resultaten bereiken, en zij maken de ontlasting van anderen een hel, door ze pijn in hun plasser, en anus te geven door de 7de en 8ste straffen en verzwaringen van straffen aan te vragen.

Je moet niet vreemd opkijken als ze zich als ziegeuners, en ziemijnsies, gedragen, ongeacht hun fienansjele sietuatie zie hieronder. Ze zijn zelfmoord- aanslagplegers, met pure doodsverrachting Terminators , Die klemen zichzelf niet te kunnen helpen, omdat ze merken dat ze bezeten zijn door de Oosterse Diegaa. Die zwakkelingen en valsaards zijn, omdat ze geen spel mogen verliezen, en zij vinden vaak dat het doel een paardemiddel heiligt.

Zij kontriebueren niets ondanks alle hulp en Mozietieve aandacht, want er kan niets op hen aangevraagd worden met rezultaat, want zij vragen aan op zichzelf. Die alle Nederlandse standen boven ziegeuners uit, sukkels vinden, omdat ziegeuners niet erkend, of bekend, genoeg zijn. Die kwaad doen als ze denken dat ze goed doen, en niet kunnen weten dat ze kwaad doen, of gedaan hebben.

Ze beschrijven en weten niets van zichzelf, want alles hangt af van hun beschrijving door anderen. Zij leven van irreëel geluk door, in dromen, aanvragen te doen op anderen, en zijn reële pechvogels.

En zij kunnen geen agendaa hauden, oftewel komen nooit op een afspraak. En zij leven als Indische ziegeuners en ziemijnsies, ookal hebben ze meer geld. Ze weigeren normaal Nederlands te spreken, en hebben schijt aan de taal. Zij zijn Respectloos, wat betekent dat ze niets, of niemand, herinneren, en hebben problemen met alle andere Respecten, ook Beslechten, omdat ze de 20ste Zomenzie afgeregeld hebben. Er valt niet te praten met ze over goed en kwaad of over geld of sjoo, want deze woorden betekenen echt niets voor hen.

En ze kunnen alleen reageren op wat er gebeurd of gezegd wordt, met een gegeven intuïtie door de Zintuigenbespelers, de 1ste machtszuil. Dit doen ze omdat ze anders de autochtonen van mindere reacties gaan voorzien, en dat willen we hier niet hebben. Ze storen sex van blonde en blanke mensen door ze stil te maken en bezeten te hauden.

Ze gebruiken beestachtige astrologie, die iedereen binnen 1 jaar hetzelfde toewijst, en om de 12 jaar dezelfde uitleg geeft. Die niets kunnen goedmaken of repareren van wat ze beschadigd, of zelfs vernietigd, hebben in dit land, met hun verblijven, en functioneren, achter de schermen. Zij weten niet wat ze anderen aan doen met hun verkeerde actieviteit achter de schermen, en willen dat liever ook niet weten.

Zij regelen zaken voor zichzelf, zoals echte dingen ontlasting en geen G, S, en P meer krijgen, zodat ze niets meer mogen aanvragen op anderen, en ook geen aanvragen meer krijgen van anderen. Zij willen alleen maar dingen doen die niet mogen.

Als we kwaad willen, zauden we de konsekwestie van afgeregelde zomenzies op het 1ste gros kunnen laten opgaan, en dat is omdat je bij uitleg over een dozijn uit de dingenlijst altijd de zomenzie met hetzelfde getal erbij noemt, omdat dat meer inzicht geeft in het dozijn.

Dit zau betekenen dat Nezen, omdat ze het reële werken 24Do3 afgeregeld hebben, alle 3de dozijnen binnen ieder Gros zullen afgeregeld krijgen. Maar als je je deugden mist, mis je ook je 3de gros met de behoeftes, en daar zullen ze dan minstens 25 en 26 dozijn van moeten regelen, om nog te willen eten, te kunnen spijsverteren, en ontlasten.

Omdat ze ook de 15de tot de 20ste afgeregeld hebben, zauden ze Poorzoonzies, Regelingen, Middelen, Mijmeringen, Diehalechten, en Respecten, ook missen. Ze kunnen dan niet met hun spreken geld verdienen, behalve als eigen baas, die gasten ontvangt 21Do, Verwilderden , of door een draaiboek uit te voeren, voor een salaris 14Do Rollen.

Zij geloven dat ze met gepakt doen, kunnen wegkomen zonder zelfs aanstalten te maken om te vertrekken. Zij weigeren in te zien dat autochtonen en allochtonen een dualiteit is, waarbij de allochtonen van de autochtonen moeten horen wat gepast is in hun land vaak met goede reden. Zij zijn tegen lachen en dat vrauwen er leuk uitzien op straat, en voor hun vrauwen hebben ze zwarte jurken tot de enkels en een hoofddoekje.

Zij neuken vrauwen vaak in de anus, en ze zijn soms voor het wegsnijden van de klitoris, omdat ze tegen zijn op sexueel bewuste vrauwen. Zij willen strijdig doen tegen iedere uitspraak van autochtone burgers. Dit is klein van de geestigheid op het 33ste dozijn bij Hindoeïsme als de eerste mutsing.

Dit betekent dat ze overal op tegen zijn. Dit hebben ze gekregen doordat ze met de 12 mutsingen geregeld, maanden niet uit hun huis zijn gekomen, om te dromen met Aristeas en Boreas als watergebeurens, en te slapen, konzumeren, masturberen, en TV te kijken. Zij willen niet weten dat ze vreemd zijn in Europaa, of zelfs een allochtoon, of minderheidsgroepering. Ze denken ook dat je niet aan ze afziet dat ze kontactgestoorde solisten zijn.

Zij zijn minstens 1 van de 3 verminkten: Sommigen hebben ook andere verminkten, zoals: De ergvroege is een kwaad, wat betekent dat je problemen kan verwachten van een ergvroege, en soms zelfmoord.

Zij denken dat wat hen aangedaan is, aan anderen toegewenst kan worden, ookal is er een huizenhoog verschil tussen de Westerse wereld en de Oosterse wereld, en dus ook tussen Westerlingen en Oosterlingen. Zij zijn tegen zelf druk bezig zijn, oftewel de 11de Emotie, en zijn ook tegen druk bezig zijn van anderen.

Druk is de eerste verslaving, voor werk, en sex, en verslaving is de 6de uitnodiging boven feest en instuif uit. Zij roepen op tot kwaad doen tegen hen oftewel masogistisch gedrag , ook vanaf achter de schermen, en dreigen met het doorsijnen van hun straffen naar het Oosten van de wereld, maar kennen zelf maar 4 straffen, die eigenlijk Mollesteringen zijn: Met blote billen in de hoek staan voor een vaste tijdsperiode, 7. Een beschadigde neus soms met een hoge trap, 9.

Een levenlang lijden geregeld krijgen, Een hand afhakken Voor diefstal , De doodstraf door onthoofding. Zij laten zichzelf niet kennen, en klemen dat de grootste martelingen, of gepakten, goed zijn, en geen probleem zijn voor hen. Zij weigeren, om te laten zien, wat zij weten van te pakken nemen, of goed doen achter de schermen.

Zij voeren opdrachten uit zonder betaling, alsof ze echte zielloze wezens zijn. Zij hebben schaamte, de 7de Bui met Beleerbaarheid als forse grootheid, afgeregeld. Zij kunnen dus niet meer beleren of beleerd worden, en gjeneren zich nergens voor, maar zij kunnen nog wel anderen gedrag afleren vanaf achter de schermen.

De afleerbaarheid hoort bij Wanhoop, wat de drift tot roken is. Nezen zien zaken of problemen niet voor wat ze zijn.

Zij zien het verschil tussen verwend zijn, en iets gewend zijn niet, en zij zien hun eigen mislukken niet eens. Ze denken vaak dat gefopt worden nog steeds goed zau zijn, en het verschil tussen irreële, of reëele zaken weten zij niets van. Er valt niet te spreken met Nezen, want alles waarvan ze weten dat de bedoeling is voor een ander, komt er niet van.

Als ze aangesproken worden op kwaad doen, kontinueren zij dat kwaad doen erger dan daarvoor, en ze spreken haast nooit met "Ik", maar meestal met "Wij", zodat ze altijd de schuld op anderen kunnen overdragen. Daarnaast lachen ze nooit, en zijn vaak stom Nietszeggendheid , en doof Slechtluisterendheid , zodat hun spreken toch al onder de maat was.

Zeg iets moois, zeg iets vertaalbaars! Nezen verwisselen het gebruik maken van meerdere indrukken, inkluzief de eerste indruk, met iets in 1 keer doen, of in meerdere keren iets afronden. Bij Nezen telt altijd de eerste indruk, die je van ze hebt, maar zij willen dat nooit toegeven, en verwarren dan met meerdere indrukken.

Denk aan het liegen van Lance Armstrong over doping Nezen kunnen voor hen ongepaste aanbiedingen nooit afslaan, en als je, terwijl je bezeten staat, niets kan afslaan, kan je beter proberen, om voortaan buiten de gastvrijheid van de betreffende perzoon te blijven. Nezen hebben de Nare en op zichzelf geregeld, wat voorbeelden zijn van verkeerde woorden bij het getal Andere en zijn niet vanzelf slecht of onnodig! Het zijn juist de Top- zomenzies, die nooit gemist kunnen worden.

Zij verpesten met hun onkunde de avonden van iedere autochkennende door toch aanvragen te doen. Vaak zijn Nezen geslachtsovergezetten, wat hen niet gewenst maakt hier in het Westen, omdat ze geen orgasme kunnen krijgen, en dit een maatschappij is, waar sex Weg te denken is.

Het is ook vereist om orgasme te hebben als je koters wilt maken, zodat je nageslacht doorleeft als je dood bent. Er is een aanvraag vanaf Nezische kant, misschien Egypte, om iedere aanvraag voor behandelingen van de machtszuilen, die voor de 2 poten van de 3de dualiteit, Autochkenner, en Allochkenner, verschillend was.

Dit geeft een grote dwang, om geen aparte behandeling te maken voor Aziatische inmiegranten, maar ze te behandelen als de bevolking, maar dan geef je ze niet, wat die inmiegranten moeten hebben.

Het is onbehoorlijk, dat een inferieure poot van 1 van de 4 dualiteiten, zau kunnen beslechten, dat de aanvragen gewisseld zauden moeten worden. Nezen hebben tegen de 8ste van het 3de Dozijn binnen een Gans, een afgeregelde zomenzie, die niemand afgeregeld zau willen hebben, en die zij waarschijnlijk later op de hele bevolking willen aanvragen, zoals hun experiement met Flauw vallen de 4de Straf , en Stilzetten, en het geregeld hebben, dat ze niets kunnen terugzeggen tot perzonen op hun droomscherm, wat heel veel gevonden wordt bij leden van de bevolking, die nooit iets op zichzelf zauden kunne regelen.

Dit is niet ongezien, maar ze zijn ook zulke kwade zaken van plan, dat ze vrij uitgebreid berucht zijn, en nooit meer kunnen komen met de stelling, dat men altijd goed van Aziaten kan verwachten. Juist kompleet het tegenovergestelde, want zij mogen geen goed doen al langer dan 52 jaar, omdat zij weigeren aansprakelijk te zijn voor het kwaad, dat zij iedere dag doen, genaamd hun Pieratenvlag.

Zij kunnen sinds ongeveer , vlak naa 12³ , slechts met Strijdigheid aanwezig zijn op het 33ste Dozijn, en zij kunnen nuu geen geloofwaardig 3Do5, Indoctrienatie verhaal meer vertellen, omdat ze nooit een juiste redenering mogen noemen, en zij niet bereid zijn, om hulp, of opmerkingen, te gebruiken, om tot een juistere verzie te komen, is hun vertellen min of meer niet goed genoeg om iets daarmee te kunnen verantwoorden.

Nezen gebruiken geen werkwoorden in hun zin, behalve hulpwerkwoorden, als ze geen werk hebben. Zij gebruiken ook geen ondergaand voorwerp Accuzatievus als ze geen enkele relatie meer hebben. Nezen hebben hun schrijven afgeregeld gekregen, omdat ze er steets weer erop uit waren, om vanaf achter de schermen, ieder schrijvend lid van de bevolking, te pakken te nemen zonder zich iets van de informatie van hun slachtoffer aan te trekken.

Nezen geven nooit kompliementjes, en dat is storend bij bovenstaan op anderen, waarbij ze slechts opmerkingen en krietiek geven. Zij zeggen ook nooit iets pompliefmomenteus over hun eigen leven, en het land waar ze in leven. Zij staan wel voorbereid, om met een krietische uitspraak te vertrekken, om de reputatie van dat land te schaden.

Nezen kunnen nooit toegeven wat ze weten van zichzelf, want ze zauden dan te horen kunnen krijgen, dat ze hun mielitaire missie tegen Nederland niet zullen kunnen waarmaken. Nezen willen tijdens konfrontaties hun eigen kant niet verdedigen, en dat maakt dat hun actievieteiten, die op spierzin een bespeling verrist, niet goed genoemd wordt door iemand, terwijl dat wel vereist is, om te kunnen leren wat er fout, of goed, is aan die actievieteiten.

Als je Nezen iets geeft, of leert kennen, willen zij dat juist niet doen met jau, maar als kraaien, of bedelairs, hun buit meenemen, en op afstand ervan genieten. Ze vragen soms aan, om wat ze gekregen hebben te verwijderen uit het hele NW halfrond, om het te laten verschijnen in Azië.

Zij vinden dat er altijd iemand in de kamer moet zijn, die de koördienatie op zich neemt van alle aanwezigen. Dit is vreemd omdat je moet betalen om bij de padvinderij te komen, en nooit mag die zomenzie afgeregeld worden bij iemand.

Nezen spreken nooit over hun wegdromen, en alles wat ze daardoor weten, zoals over Getalsinsjalezie, en dat ze allemaal uit Egypte Weetiptië komen in plaats van uit Turkije, of Iran. Ook hoor je nooit over het feit dat slechts zij Sferen, en Verblijden, mogen hebben in aangevraagde regelingen, met een klauzule om geen kanker te krijgen, waar iedere autochkenner aan overleden is, die wel verblijd was in vroegere tijden door hun inmengen.

En je hoort ook nooit over hun niet hier geboren zijn, en dat ze gesteund worden door Aziatische leden van de machtszuilen, bij de Oosterse Diegaa, die hen met kompjoeters willen laten werken, maar dat ze niet meer kunnen lezen, schrijven, of keuvelen, en andere afgeregelde zaken, zoals loven, willen zij niet vertellen.

Nezen kunnen niet reageren op wat een ander gezegd heeft, omdat ze doof geregeld hebben, en ook het behaud van Verstaan, bij de Bewuste op 21Do8, afgeregeld hebben. Ook hebben zij afgeregeld om gebruikt te worden door autochkenners, waardoor ze nooit doen wat er tot hen gezegd wordt door leden van de Natuurlijke Inheemse bevolking. Nezen verschijnen op droomscherm bij Autochkenners, en jagen autochkenners weg daarop, zodat je in huis te maken hebt met kontienue mishandeling, en opsceen gedrag, van hen.

Mijn huis is mijn tempel, of heiligdom 26Do11 , en is de plaats waar ik aan de schandpaal genageld wordt, en gestraft met Gruwels, Straffen, en Plagen, en verzwaringen daarvan, en ik krijg amper Nederlandse volzinnen via dromen toegeschoven, die amper veranderen door vele maanden heen, zodat ik het rustig een hersenspoeling kan noemen.

Ook bij Mentrum leeft die gedachte, om leden van de bevolking te hersenspoelen in 8 maanden tijd opname, zonder enige behandeling, behalve verdiend meziekatie. Nezen vinden dat leden van de bevolking niet bedankt hoeven te worden voor waar ze over spreken met hen, maar zij straffen hen daarvoor, om hen af te leren 25Do7 om hen aan te spreken.

Bijj iemand aanspreken op beschadigend gedrag komt altijd dezelfde kutreactie "Het kan nog veel erger! Zoo ging Margreet Gripnau van 2 naar 7 oorlogen geregeld, en later naar 12 oorlogen geregeld voor de hele Nezische bevolking op het NW- halfrond, maar met de 2de keer aanspreken is meer dan 30 jaar gewacht, en geschiedde in , waardoor de bovenste 5 oorlogen erbij kwamen, met als 12de, de Prijzenoorlog. Nezen reageren niet op spreken van Autochkennende Westerlingen, want in de omgang met hen staan Verrachting, Insupordienatie, en Opsceen Gedrag geregeld bij de Aanvragen regelairs, de 4de Machtszuil.

Zij zijn ook allemaal Egiptenaren Weetiptenairs, of Iedgjipsjuns , die nooit gebruik maken van dromen, geweten, of gevoelens van zichzelf, of anderen, en zijn de 11de verminkte, de zwakzinnige Eng: Ten eerste zijn deze twee woorden Standen en worden op 56 dozijn genoemd. Burgers hebben ongeveer dubbel zoveel jaarinkomen als ziegeuners. Ziegeuner betekent 'ziet de ander' om te beschrijven en dat betekent dat hij niet naar zichzelf kijkt. Zijn vrauw noem ik ziemijnsie. Dat betekent 'Zie mijn ziener' en dat betekent dat ze zelf niet gezien wil worden.

Het mens is een andere naam voor een ziemijnsie, en daar willen vrauwelijke burgers niet mee verward worden. Het geeft ook een bedenkelijk beeld van mensenrechten die altijd de verkeerde dubbele betekenis zal hebben. Het probleem met rechten voor ziegeuners is dat ze bij iedere gemeente andere facielieteiten, prievieleges en regels hebben en dat is omdat ze amper belasting betalen of aankopen doen die de gemeente goed zau doen.

Burgerrechten zijn veel landelijker en van groter belang, omdat burgers meer geld hebben om te investeren dan ziegeuners en er zijn veel meer burgers. Ik zie woonwagen bewoners als tegen bezitten als hoeksteen van het kappietalistisch siesteem. Zij verzekeren niets, en willen niet meer geld bezitten, dan ze voor konzumptie nodig hebben.

Zij zijn meer voor ruilhandel, en gegeven spullen dan echte aankopen doen omdat ze vanzelfsprekend weinig geld hebben en weinig plaats. Belasting vragen aan woonwagen bewoners is vragen om moeilijkheden. Ze verplaatsen hun wagen en kunnen niet gevonden worden, omdat ze nooit een straatnummer hebben.

Nu wel mobieltjes maar waar laden ze die op? Er zijn duidelijk verschillen tussen ziegeuners en burgers, en de overheid heeft getracht, die verschillen weg te werken door geld in die ziegeuners te stoppen, en ze werk te geven. Meestal roepen ontmoetingen met ziegeuners ook medelijden en leedvermaak op, omdat ze nooit oude bekenden worden in de stad of het dorp waar ze zijn, omdat ze snel verhuizen.

Groot onbewustzijn Geen gevoelens van belang Iemand moet kwaad doen en waarom zij zelf niet Missen de behoefte om aansprakelijk te zijn voor alles wat ze gedaan hebben Meestal Aziatische mensen Ze kamperen met alle gevolgen van dien: Buiten koken en Aziatisch armoedig eten            Geen TV. Zelfs geen stroom            Laten vuil en rotzooi achter            Wassen zich zelf vaak niet, omdat er geen doesch is Zeer tradietioneel en dus een Dief gewend 63Do6, Tradieties; Dief Voor het mooie leven 10Do , Motieven: Makkelijk en rijk koken            Kijken TV en hebben internet            Gebruiken de vuilnisman en ruimen zelfs hun hondenpoep op            Ze baden en doeschen zich vaker en poetsen hun tanden vaker Ongemaakt leven zonder bouwen op een bepaalde dief Voor het geluimde leven met roetiene 11Do , Luimen: De nul spelen betekent geen goed willen doen met alle voorbereidingen, die je hebt gehad.

Geen mozietief resultaat maken. Het niet aangrijpen van kansen die aangegeven worden. Het niets uitrichten in je leven. Al het goed wat je geeft ongedaan maken door het te vermengen met slechte gevoelens, of slechte gebeurtenissen. Ze denken dat het juist is om een op kwaad ingerichte perzoon bij je te hebben, omdat je dan, als groep, niet met angst zit voor kwade perzonen die je tegenkomt. Ze zitten dan ook vaker buiten of in een wagen.

Maar op deze manier zit er altijd een kwade perzoon bij hen thuis. Popium wordt door alle Aziaten in het Westen wel eens gebruikt, zodat ze niet helemaal uit de toon vallen met Aziaten van hun leeftijd. Als ze dan naar Azië emigreren zijn ze bekend met Popium, en een wrak zoals de Aziaten zijn. Popium effecten, zoals niets waarnemen van je eigen liggaam, of van de ruimte waar je je bevindt, en de wens om gezien te worden als entertainer, worden vaak bij ziegeuners gevonden.

De Popium effecten kunnen gedachtes van mensen laten verdwijnen zodat ze niet verder kunnen praten. Dit is eigenlijk een kriemienele daad die amper bewezen of bestraft kan worden. Bij deze Popium- effecten wordt meestal ook gewetensdood Verzwaring van de 10de straf , en Laks 4de Geestsoort 32Do4 gegeven, en dat is een naar verziewelingetje aanvragen.

Soms spreken ziemijnsies hun zinnen niet vol uit, en moet de zin aangevuld door de luisteraar Aanvullen, Peorie, 2Do8. Meeste burgers zijn niet bereid, om aan te vullen voor iedere willekeurige voorbijganger. Meestal hebben ziegeuners weinig kontact met burgers en des te meer met andere kampbewoners.

Dit betekent dat je iedere dag dezelfde leuke, goede dingen doet, en dat kan saai worden, en een slijtaagje- slag zijn. Daartegenover staat het weekprogrammá wat iemand doet, want dan leef je iedere dag van de week met een andere bezigheid, zodat je gevariëerdere dagen hebt. Hiervoor moet je een agendaa bij je hauden met je weekprogrammá, en je ontmoetingen. Er is echter al eerder gezegd dat ziegeuners geen agendaa bij zich hauden, en alleen werken buiten het kamp, om de rest van de tijd te zitten in het kamp.

Het 9de dozijn bevat de naatuurgoden met de ochtend- en de avond- verering. Bij het 9de dozijn hoort ook het genieten van muziek, en de rest van het leven, bij. Zie meer over Genieten van Muziek Muziek kennis komt veel voor onder burgers en ziegeuners, maar bij ziegeuners is het nog gebruikelijk om een instrument te bespelen of te zingen. Ziegeunermuziek klinkt vaak Turks of Oostelijker, en wordt gespeeld met viool, tamboerein, en akoestische gitaren, en er wordt bij het kampvuur gedanst.

Burgers spelen vaak piano of key- board of drums of een hoorn zoals saxofoon. Ze huren meestal een oefenruimte eens in de week om te repeteren. Dan treden ze op met hun bandje of ze maken opnames bij een opname studiootje. Ziegeuners eten geen koeien maar geiten, schapen of kippen, en ook liever geen varkens want dat is een vies dier.

Burgers eten het liefst koeien en vinden het zeker geen heilig dier wat niet geslacht mag worden, zoals in India. Burgers eten ook alle soorten vis en zeedieren zoals garnalen, krab en kreeft, of oktopus. Ongezien is het tegenovergestelde van Gezien en betekent zoveel als dat iets niet gekonstateerd wordt of juist wel. Naatuurlijk hoort hier ook bij hoe lang je vasthaudt van wat je konstateert. Konstatering hoort bij de tijdsduur en tijdsperiode als grootheden met het zintuig spierzin als redejaleuzering, en geduld als kunde.

Zie de Kundes In 9 van de 10 gevallen bedoel je met gezien worden, dat je gekonstateerd wordt door een ander. Er zijn gewenste en ongewenste ongezienen: Effecten van ongewenste mediekatie Belagen van mensen achter de schermen Door de holietie die je kan bekeuren WC en doesch bezoeken Sex de hogere plezieren samen of alleen Het kunnen negeren van van alles o.

Licht of geluid Slechte kanten van iemand waar je van haudt Onder vijanden kan blind zijn een oplossing zijn Struisvogel tactiek. In het verkeer In de kroeg of andere posten Door de amtenaren die jau behandelen Jezelf niet zien of kennen uit eigen beschrijving Niets herinneren van een avond, dag of gebeurtenis Iemand niet zien of nooit bij naam noemen is de 8ste gruwel.

Dit kan opgevoerd worden tot je nog maar korte tijd weet wat je gelezen of gezegd hebt. Dit noem ik de maatregel gewetensdood. Het gezien van een ziegeuner beperkt zich tot het zien van de andere mensen, en zij zien zichzelf niet. Zij geloven alleen in gezien worden door een geliefde, waarvoor ze veel over hebben. Ze zauden stoppen met drug gebruik, en een beter leven gaan leiden, mits zij die geliefde maar regelmatig zien En sex hebben met haar.

De ziegeuner gaat er vanuit, dat de ander hem ziet om hem te verbeteren, en soms om hem tot een beter inzicht te laten komen. Hij wil liever niet horen van vreemden, wat zij zien in zijn gezicht en uitstraling. Hij wil het liefst niet te vinden, of te bereiken, zijn, door de holietie en amtenaren, want zij kunnen niet open praten met dat soort mensen. Altijd weer dat in een val lopen, die voorbereid was door de holietie- agent of amtenaar. Zij geven vaak hun levensdroom Karrière op om als zwart schaap in sferen te leven, om slechts sex hebben nog als levensdoel over te hauden.

Een van de strevens van de laatste 60 jaar van Nederland is om internationale betrekkingen mogelijk te maken, en vrede te garanderen, door minder moordlustig te zijn er is geen beul meer en Buitenstaanders zijn geen goed, en door minder Sjofinistisch te zijn. Ook is Nederland tegen mensen zonder huis. Zij kunnen bijstand krijgen, als ze maar een vast adres hauden, en soms lukt dat een tijdje. Het is ook te koud 's winters in Nederland om in een wagen te slapen, vindt men in Nederland.

Wat je niet doorziet is niet goed, ook omdat het waarschijnlijk fout was, en daarom niet gezien kon worden. Een gezien perzoon is een graag gezien perzoon of populaire gast. Anderen zien is het dromen van anderen, of gedachtes hebben over iemand.

Ook Boreas en Aristeas anderen zien op je droomscherm om tegen te praten kan hieronder vallen. Inzien van je fouten en je schamen voor wat je gedaan hebt. Aanzien hebben is goed en gaat met otoriteit. Begeleid werden met aandacht is een zegen, mits het gaat om goede aandacht en niet om kwade aandacht.

De eerste dimensie van het 11de dozijn van de eerste 4 grossen zijn: Het kaken, het gluren, de spion, en het turen. De motiveerbaarheid, de bemoedigbaarheid, de machtigheid, en de schuchterheid. Gezien worden door iemand die je bezeten haudt en absurd maakt. Het afluisteren is hun niet gegund en zij dromen wat de dromenmakers hun laten dromen. Het zijn irreële koningen en koninginnen die dat doen iets voor Oosterlingen. Aangezien worden door het plegen van een overtreding.

Door de bomen het bos niet meer zien betekent dat je door te veel zaken tegelijk te zien, het geheel niet meer kan overzien. Iemand niet zien of nooit bij naam noemen is de 8ste gruwel, en dat geeft een slecht gevoel. Gefronsde wenkbrauwen oogkleppen op hebben zijn de 10de straf. Niet goed zien maakt dat je dingen zegt die niet juist zijn. Voor niet goed zien, kan je naar de dokter, maar een bril is geen pretje, lenzen een katastrofe, en operaties zeer pijnlijk.

Iemands ogen niet kunnen zien door een zonnebril is verdacht. Het kan een voordeel zijn tijdens een gevecht. Getsjeckt worden op een handeling die je vaak moet doen is vernederend en naar. De films van de Terminator, laten de Shienezen zien als mashienes die niet van hun missie afwijken, voor ontmoedigen, of voor met wapens geraakt worden. Zij kunnen tegen martelen, en martelen er op los, alsof Amnestie international niet bestaat.

In feite accepteren ze, dat ze gemaakt zijn om iets te doen zonder vragen te stellen bij wat ze moeten doen. Ze luisteren ook niet naar anderen, die hen vertellen, dat ze doorzien zijn, en beter iets anders kunnen gaan doen. In feite volgen ze de hele tijd kommando's uit, vanaf hun dromen, en dat is tegen het gebruik in het Westen, omdat je nooit iets hoeft te doen, als je er niet betaald voor wordt.

Slavernij is hier kompleet afgeschaft. Wat opvalt is, dat ze geen goede praters zijn, en in een groep valt op dat ze kontactgestoord, en vereenzaamd, zijn. Soms zijn ze echt stom geen verstabare tekst kunnen uiten. Ze beginnen nu te erkennen dat ze eigenlijk op mijn droomscherm verschijnen om uitgescholden te worden, maar eigenlijk is het om mij duidelijk te maken, door wie ik wordt beïnvloed, en gestoord. Ze hauden een konstante groep bijelkaar met een uitnodiging tot Walging de twaalfde uitnodiging is een kwaad en gaat met de walgelijkheid fors.

Dat is uitgegroeid tot een vrij misbruik maken van mijn droomscherm. Ik zie nooit iets op mijn droomscherm wat ik behoor te zien, en wordt gedwongen vanaf bezetenheid me uit te laten tegen dove demente verraders, die kwaad willen doen, bijvoorbeeld miesterieus zijn de 12de sfeer , en hopen op verandering van mij ten slechte.

Ook de peorie in de terminator films van de mashienes, die tegen hun makers ingaan, en ze proberen uit te roeien gaat helemaal op voor de Shienezen in het Westen. Daarna pas zijn het sexistische infantiele verraders, die alles wat ze zeggen liegen, en kontinue opsceen gedrag plegen de 3de geweldpleging.

Er zijn voorbeelden van tegenwerken van de taal door algemene gewetensdood, en stom gegeven, ook tijdens vrijen of als je elkaar wilt kussen. Er is een gedachte dat Shienezen tegen Blonden zijn en hun relaties met andere Blonden onmogelijk maken. Ze hauden hen bezeten en doen aanvragen op hen van gruwels, straffen, en plagen, en hun verzwaringen, en vijandige zaken zoals de verminkten op Do, en gebreken op Do , en ander kwaad zoals peepressie of Bedwelmend gas.

Het geven van Gruwels, Straffen, of Plagen, of verzwaringen daarvan, aan mensen die geen fouten hebben gemaakt.

Ze laten PKs en electronische apparatuur kuren hebben bezeten zijn. Ze laten me als marionet bewegen en bijvoorbeeld missen van een open kans bij voetbal, en naar lopen, en dansen.

Ze kunnen gedachtes of liedjes- teksten verstoren, zodat ik moet stoppen met zingen, of met spreken of ik moet improvizeren , met behulp van de 10de Gruwel is.

Ze kunnen mijn mond laten bewegen, en mij zelfs met hun stemgeluid laten spreken. Dan zeg ik zomaar wat zij willen dat ik hoor, en tegen jezelf spreken is tegen de 2de leefregel "Vermeid innekeer van anderen".

Ze kunnen een komaa, de verzwaring van de 4de straf, op me aanvragen, en me toch nog iets laten doen, zoals mij laten slaapwandelen, of schuren met mijn gezicht tegen het tapijt tot een wond ontstaat, of een meisje schuren met mijn stoppels.

Ze kunnen kwade zomenzies aanvragen op mij zoals koördineren, shanteren, uitwijden, joelen, leedvermaak, of de adjudant met de overlevingsangst. Dit laat mij een slechte beurt maken. Ze kunnen niets anders dan volgen wat ik doe, maar ze maken me minder levend, naar verschrikkelijk toe. Dit haudt in, dat ik minder doe, en opneem, per dag dan daarvoor.

Zij zijn tegen lezen en schrijven, films of andere TV kijken, en sax of piano oefenen, van mij. Zelfs mijn ontlasting en ochtendgimnastiek worden tegengewerkt, en ik krijg geen honger meer, slechts maagzuur gevoelens. Ze geven me geen tijd voor mijn gebruikelijke gedachtes, en gewoontes, door beslag te leggen op me van opstaan tot slapen gaan. Ze verschijnen op droomscherm, of ik hoor slechts stemmen van anderen. Ze laten me niet slapen als ik in mijn bed lig, maar laten me tijdens een film kijken inslapen.

Ik lig me in bed te krabben met koude voeten, en wil na meerdere sigaretjes iets eten of drinken. Ze kunnen iets wat ze zien, dat belangrijk voor me is, of iets wat ik aan ze verteld hebt als van belang, vernietigen, of onmogelijk maken, door me gestoord te maken of zelfs te irriteren, met opsceen gedrag. Ze kunnen me een stem laten horen via mijn ademhaling. Meestal zoiets van en "Wat dacht je nau, mannetje" of "Ik denk echte dingen". Ze kunnen het kwade watergebeuren Peepressie 59Do aanvragen op mij, wat mijn liggaam zwaar maakt, en me liever laat liggen dan zitten.

Ze kunnen sindromen aanvragen zonder goede reden. Dromen niet meer weten als je wakker wordt, Onuitgerust wakker worden, Nachtmerries, Woelen, Wallen onder je ogen, Geen beeld hebben van je gebit, en niet kunnen wegdromen. Zij kunnen op mijn perzonen 7Dozijn aanvragen dat ik niet kan zingen tot perzonen op mijn droomscherm, of vertellen over hoe het met mij gaat.

Alle tekst op mijn droomscherm gaat al 2 jaar alleen over de perzonen op mijn droomscherm, en zij kunnen mij kwijt laten raken waar ik over aan het spreken was, met behulp van het lozen van popium effecten op mijn geestelijke ruimte. Zij kunnen mij geen geurige smaak meer laten hebben, wat rook, en geuren niet meer herkenbaar laten zijn. Heel soms mag ik nog iets herkennen van geur, maar alleen van ontlasting. Ze voeren de 2de oorlog tegen de machtszuilen, de volksopstand, door ze iedere dag teleur te stellen met hun prestatie achter de schermen.

Dit haudt in dat zij dingen doen die niet mogen van de machtszuilen, zolang dat kwaad doen is, want als ze geen goede dingen mogen doen, dan doen ze dat ook niet. Hun doel is mijn nuu te verpesten met alles wat ze mogen, en weten, van de machtszuilen.

Zij zijn geen machtszuilen zelf, slechts miesterieuzen. Ze vervelen me dood met hun herhalingen van een vijftal onbehoorlijke Nederlandse zinnen. De op droomscherm verschijnende Shienezen zijn zonder ontkenningen of aanpassingen aan zichzelf: Verraders werken je tegen als het goed gaat, en helpen andere Shienezen met alles wat ze maar mogen, binnen de groep waar ze binnen zijn.

Zij zijn gewend te kijken naar bij wie ze nog aan tafel kunnen aanschuiven, of dat ze beter eens verdekt apart kunnen gaan zitten. Dit zijn de forse grootheden bij de tweede geestsoort: Zij bekennen dat er een ander is, die goede meganismes, die bij mij toegepast worden door mijn famielie, toegeschoven krijgt, genaamd Donald Duck. Dit zijn meerdere perzonen, die de Shienezen oftwel Ietaljanen goed willen doen, ongeacht welke reden.

De Shienezen inkluzief de Ietaljanen, en de meerdere Mario's staan waarschijnlijk mijn famielie te belagen, omdat die mij steunt, en zij mij dood willen hebben.

Ik weet van een Giezeman, die de hele tijd oplet of ik uitgeschakeld wordt door de Shienezen, om me weer aan te schakelen. De laatste keren waren tijdens het bezoek van een vriendin, en toen Christina Aguilera in perzoon langskwam bij mijn koffiesjop, met een vriend. Daarvoor al bij de Shienese tandarts, bij een bezoek bij iemand die ik ontmoet had op straat. Dus ik weet wel dat mij doden bij hun geen punt van geweten is, of verboden is, en dat het misschien gewend is, heeft niets te maken met repetitie, dus is een verwarrende opmerking gewenning is behauden op 28 3Do4.

Het heeft meer te maken hoe verwend zij willen worden, op 36 boven de gewendheid, bij het herdoen als realizatie en rekreatie als lesgebied, en de intresse als exacte grootheid op Duidelijk Klein kwaa lengte. Zwart haar en bruine ogen. Zwijgen als ze begroet worden. Met een hoofddoek lopen. Bezeten staan door de Shienese liga. Doof zijn en leven met een doel tegen het leven van normale Nederlanders. Alleen om hun eigen ontlasting geven.

Niets willen presteren in je leven behalve je ontlasting doen. Anderen bezeten hauden en gelukkig willen zijn in dromen. Ze zijn nogal ongelukkig. Een man en vrauw die niet naast elkaar lopen, maar de man voorop. De oude 11de, of 12de, gek zijn. Eukaliptá, en Marquis de Saad, heten ze dan, en ze zijn naar gezelschap. Geen Nederlands spreken, naa meer dan 12 jaar in Nederland.

Oosters eten kopen voor de magneetron, behalve nassie en rottie. Een eigen zaak hebben om zelf in te werken. Kontactgestoord zijn in hoge mate. Alle buitenlanders uit het Oosten hebben vaak zelfstandige bedrijfjes, zoals groentewinkels, supermarkten, bakkerijen, restorantjes, koffiesjops, verzend of telefoon winkels, vrachtwagen bestuurder of taxie- sjofeur, of krimineel, omdat ze nergens aangenomen worden zonder behoorlijke opleiding, of spreekstijl.

Er is een wereldreis richting voor Oosterlingen van Oost naar West, en als je die regel schendt, dan krijg je een hoge mate van IJzigheid Zuis: Vechtfobie op je geregeld, zodat je met niemand om kan gaan, zonder aandacht, en energjie, te zuigen van de ander.

Meestal moeten ze na korte tijd weg uit een groep, tenzij hij, of zij, als Zuis, de 1ste Olimpische god op het 12de dozijn, de baas mag spelen in de groep, zonder weerstand van gevestigde otoriteiten. Nezen hebben echter de 7de verdoeming op zich geregeld, wat voor mannen een Zwakkeling Snel opgeven omdat hij het niet kan is, en voor vrauwen een Valsaard het doel heiligt de middelen. Zwakkelingen verliezen gevechten, als ze niet vals spelen.

Dit maakt hun leven onmogelijk voor altijd! Turken moeten in de schoonmaak bransh of de snackbarren werken. Marrokanen hebben het kwaad toegewezen gekregen om het zelf te doen. Eens zien of ze nog steeds vinden dat kwaad doen bestraft of gedood moet worden. Uit Spanje komen Mario's en mannelijke Ataturk simulanten.

Mario is een vrauwelijke vorm binnen Ataturk! Uit Ietalië komen geen Ietaljanen, maar inmiegranten met de boot uit Turkije, Afrikaa, en Arabische landen. Ze zijn vaak als Ietaljanen Indianen gebouwd, maar hebben niets met geloven, de kerk of de paus te maken. Zij worden gezien door de rascismegevers, zo fout als zij dat zelf eerder gedaan hebben.

Maar ze hebben de laatste 50 jaar een goede relatie met hun vrauw, en gaan nuu niet vreemd met Mario's. Uit Iran komen perzonen die zo ver gaan met irreëel leven, dat ze de omgeving tegen zich krijgen, en moeten verlaten. Ze zijn gebouwd als beulen, met allerlei kwade aanvragen doen in dromen, op iedereen in hun omgeving. Zij willen liplezend zijn Dove , en zijn slechtluisterend als ze het slecht doen. Ze hebben 12 op zich geregeld als zijnde het 12de gros Een muur om jezelf heen bouwen , de 12de stand De mierenlietair , en het 12de rascisme 72Do12; "�n oorlog en liefde is alles geoorloofd".

Dit uit zich in het zichzelf als prins of prinses zien, die anderen bezeten willen hauden, om te dromen wat zij zien, horen en voelen, en ze dan zaken te laten doen, die de prins, of prinses, goed doen. Zij willen beslag kunnen leggen op je, met een verschijnen op je Aristeas droomscherm, meestal zonder spreken.

Dit valt moeilijk te negeren, en verlamd je liggaam zolang als het beslagleggen duurt. In feite gedragen ze zich als je koter, die aandacht vraagt, want beslagleggen hoort bij Aristokratie 66Do7, Leefgemeenschappen wat samenleven met je koter inhaudt, en gaat met leiderschap- vorming behauden, en kotervreugde als lesgebied. Van zover komen vooral wereldreizigers, en die reizen zo snel mogelijk weer door richting Amerieká.

Uit Polen komen voornamelijk vrauwelijke Nezen om in West Europaa een man te vinden, en met hem terug te keren naar Polen. Zij werken als koteroppas, of als gids voor toeristen. Mannelijke Polen zijn werkzaam in de bouw, bij het slopen, en soms verkopen ze de Z- krant voor 2,- , of bedelen.

Uit Israël komen velen, om in het Westen te wonen. Sommige famielies zijn al eeuwen in het Westen, maar er komen ook nog niewe Joden bij.

Ze hebben 1 geloof voor alle Joden, en de Bijbel spreekt al van hen tijdens de geboorte van Kristus. Jood of Jodium is een stof, of lucht, die staat bij de Goede bedoelingen op dozijn van de dingenlijst. Dit maakt Joden een toevoeging, die terugvalt op kennis van de stoffen, en Getalsinsjalezie. Ze werken vaak als bankmedewerkers of handelaren, want ze mochten geen boerderij, of fabriek, beginnen! Dit is om geen ophopingen van Oosterlingen te krijgen, zodat de Europese ingeslagen weg gehauden wordt in het hele land, en niet de Oosterse ingeslagen weg.

Transsexuelen zijn Iraanse Nezen, die gewisseld zijn van geslacht. Zij worden Bokken of Mario's genoemd en hebben een shirurgische ingreep gehad, waarbij hun oude geslachtsdeel verwijderd is, en zij een niew geslachtsdeel aangenaaid hebben gekregen. Zij hebben geen orgasme meer, en kunnen ook nooit koters krijgen. Zij zijn gehersenspoelde lang in dromen gefopte perzonen, die bang zijn om gedood te worden op allerlei ongepaste momenten.

Zij geloven dat ze niet gedood zullen worden, als ze de moord nog aan zien komen, en vragen of ze gedood gaan worden, wat nogal beledigend is voor de perzoon, die ze dat vragen. Zij zijn zelfs tegen het gebruik van het woord dood voor onzijdige woorden, en het noemen van dood moet mogelijk zijn, als je beweert dat je leeft, en een god bent, en dus dood kan gaan. Nezen zijn niet zoo bezig met het leven, zoals autochtonen, omdat ze Nee zeggen tegen het mogelijke leven, en zij geven geen zier om hun leven.

Ze erkennen foppen niet als een gepakt, terwijl het de 8ste van de Teisteringen is, op het 76ste dozijn, wat een kloof kreëert tussen hen en de perzonen, die hen teisteren. Zij hebben iets tegen orgasme van anderen, en tegen sex, en koters, wat maakt dat deze transsexuelen niet mogen bovenstaan op anderen.

Zij hebben een instelling tegen sex, die ongezond is volgens de meesten. Ik wil hen Geslachtsveranderden noemen, want zij hebben helemaal geen sex meer, dus ze moeten geen naam krijgen met sex erin, en geslachtsveranderden laat dat duidelijk blijken. Zij mogen geen sex hebben met anderen, ook niet om de ander te zien klaarkomen. Een geslachtsveranderde mag ook niemand laten denken, dat er later misschien sex van kan komen met hem, of haar.

Zij mogen niet trauwen, of romantisch actief zijn, wat inhaudt dat ze geen mannen mogen roven van anderen, of een lijst bijhauden van wie hun eerste, en wie hun tweede keus is, om een romantische relatie mee te krijgen.

Zij mogen ook geen 12de rascisme gebruiken, waarmee zij als irreële prinsen, of prinsessen, anderen bezeten gaan hauden, wat in de normale wereld nooit zonder sex zau zijn. Dit betekent dat ze watjes zijn, en tegen het bestaande koningshuis zijn, als 12de aangelegenheid van het 72ste dozijn, wat niet werkt zonder orgasme te kunnen hebben.

Niemand mag de nare en op zich regelen, wat zij vaak wel doen, wat inhaudt dat ze het 12de rascisme, het 12de gros een muur opbouwen , en de 12de stand mierenlietair op zichzelf regelen, maar dat mogen geslachtsveranderden zeker ook niet, omdat ze daarmee weer irreële prinsen of prinsessen worden.

Zij mogen ook geen koters adopteren, of opvoeden, of lesgeven op lagere, of middelbare, scholen, want zij zijn niet in staat een juist voorbeeld te zijn voor koters.

Zij kunnen zelf ook geen les behauden, dus mogen zij nooit lesgeven, of anderen lesjes geven, die gebazeerd zijn op hun levenservaring. Omdat ze niet genoeg weten van de zeden van het land mogen zij ook niet miereneuken, wat inhaudt dat ze klemen beter te weten dan autochtone perzonen, en het kan irritant zijn, om steeds te moeten uitleggen waarom zij het niet juist hebben gezien. Tot nog toe waren zij met een zeer lage waarde van gekkigheid, wat slechts rariteit was, namelijk de 3de waarde van gekkigheid: De klokkenluider van Notre dame.

Deze gek is niet te zien als geloofwaardige otoriteit, en kan geen otoriteit accepteren, en dus geen aanzien geven aan niemand, en ook niet aan koters. Zij hebben een konstant gevoel, wat saai is om te hebben voor normale autochtonen, wat zij beter vinden dan normale gevoelens, omdat slechte en goede gevoelens afwisselend voorkomen, en zij willen nooit slechte gevoelens voelen. Ook mogen zij geen leiding geven, want zij gaan ondergeschikten, die hen tegenspreken, of lekker maken, laten vervolgen door andere geslachtsveranderden, die kontact hauden door het 7de of 12de Rascisme , die hun orgasmes onmogelijk gaan maken, of pijn geven in hun geslachtsdeel op het moment van orgasme.

Zij mogen daardoor ook geen 7de rascisme: Zij laten het slachtoffer ook te weinig ontlasten, of pijn geven tijdens plassen, of naa het poepen pijn in hun anus geven.

Zij vragen ook Gruwels, Straffen, en Plagen en verzwaringen aan zonder dat de perzoon dat verdient, of begrijpt wat hem of haar overkomt. Het is duidelijk dat geslachtsveranderden een heel ander leven moeten lijden dan de normale bevolking, en dat de geslachtsveranderden niet mogen bepalen hoe het leven is van de normale bevolking, want zij krijgen geeneens naageslacht.

Koekoekskoters zijn koters die van andere ouders zijn dan waar ze bij opgroeien. De ouders weten niet beter dan dat het hun eigen koters zijn, omdat ze valse herinneringen hebben van de geboorte van de koter. Soms wordt je zuigeling verwisseld met een andere Nezische koter, zodat er geen valse herinneringen nodig zijn, slechts de acceptatie van je bebie.

Koekoekskoters kunnen een goeie famielie onveilig en gestoord maken om in op te groeien. Dat je broertje of zusje niet een koter van je eigen ouders is, neem je niet snel serieus als koter. Deze maakt soms het leven van de moeder onmogelijk met stijlen zijn 46 Dozijn.

Er is dan een Nezische bebie, die de oudste koter van de famielie is, die de genoemde koter het leven onmogelijk maakt. De ouders zijn met herinneringen gevuld over de geboorte van de koekoekskoter, alsof het hun eigen koter is, en zij worden konstant bespioneerd door Nezen vanaf afstand.

De Nezische koter wordt vertrauwd door de jongere koter, en kan dan het meeste spreken, zonder ooit aandacht te geven aan de ander. De koekoekskoter is altijd van het andere geslacht, en wordt voortgestuwd op dromen, om de naarste dingen te doen, zoals overheersen, belemmeren Terrorizerendheid , en vervelen Botvierendheid , wat Stijlen 46Do zijn. Maar ook willen zij irritant doen door te gaan spreken tot de koter als die iets wil zeggen, of vertellen. Als de eigen koter toch de oudste is, volgen er 3 koekoekskoters naa, die allemaal echt geboren bebies vervangen, en waar blijven de echte bebies dan?

Die kunnen opgroeien bij geslachtsveranderde paren, en dat is logischerwijs niet gewenst. Dit geeft de bebie een gepakte jeugd bij Nezen, die nooit goed doen voor enige autochtoon. Het gaat die Nezen steeds weer om het innemen van gebied met zoveel mogelijk Nezen. Het opfokken van bewoners vanaf achter de schermen met hun 12de rascisme is wereldberoemd. Zij gebruiken vanaf achter de schermen ook steeds stijlen, en geweldplegingen zoals opsceen gedrag, heiligschennis, en ouderspelen.

Omdat je niet van ze af kan komen is dit erg naar, en pech voor die arme autochtonen. Het is niet prettig, als je niet makkelijk weg kan lopen bij iemand. Mijn moeder werd door haar koekoekszus Margoo bedregen, dat zij haar zau opzadelen met het opvoeden van haar koter. Mijn opaa stierf jong op 48 jarige leeftijd, en mijn vader stierf in zijn 84ste jaar, en het schijnt dat vaders met koekoekskoters een leeftijd moeten opzeggen waarop ze zullen overlijden, en dat gebeurt dan ook. Het schijnt om het inkasseren van de erfenis te gaan, maar misschien ook om de koter, die ze vervolgen, zonder steun van hun vader te krijgen.

Het antwoord is naatuurlijk makkelijk te beinvloeden, als je vanaf achter de schermen vraagt om een leeftijd op te geven, waarop je wilt overlijden. In mijn moeders famielie zaten 4 koekoekskoters Kunoo, Margoo, Hans en Paul. Zij overheersen graag en zijn nogal doof, en de eerste drie hadden zwart haar. Het jongste broertje van Jaane was roodharig, en dus ook Nezisch, en heette Paul. Mijn moeder was de oudste in de famielie en is op haar 12de op meisjesschool gegaan, zodat ze nog slechts in de vakanties, bij haar broers en zussen was.

Op hogere leeftijd heeft zij de banden weer wat aangehaald met haar broers, en zussen, en haar moeder. Mijn omaa was geen Nees, maar mijn opa was Joods. In het Westen is de koter van een Nezische moeder een Nees, en met slechts een Nezische vader is hij geen Nees. In mijn jeugd zat ik ook met een Nezische oudere zus: Ariane, die het mij moeilijk maakte om te spreken in mijn eerste 4 jaar.

Ze trok zoveel aandacht bij mijn moeder, dat ik haast geen aandacht had, en zij mocht van de machtszuilen geen kwaad doen bij mij, en ze had toen een tijdje een loenzend oog. Ariane was met haar zwarte haar misschien een dochter van mijn moeders Nezische zus Margoo was. In mijn huidige bend bij Mentrum zit een broer van de directeur de bend te begeleiden, waarvan ik denk dat hij een koekoekskoter is in het gezin van Lodewijk van Grasstek. Die Lodewijk maakt een hele andere indruk op mij dan die Hans.

Hans is een betweter, en snoert nogal eens de mond van iedereen. Hij is tegen mijn ontwikkeling als zanger, en heeft nooit zijn invloed gebruikt, om mij van die verdovende medikatie af te krijgen, terwijl ik veel beter speel sinds ik zelf minder verdovende medikatie heb gevraagd, en gekregen. Hij wil ouderspelen 7de geweldpleging en denkt dat iedereen komt kijken, omdat ze hem zo aardig vinden. Hij zorgt goed voor zichzelf, maar hij vertikt het om iets te doen voor bendleden behalve vertellen, en je er niet uitzetten, en ik ben in December opgestapt.

Saxofoons en Kieboords 7. Shienese Hewellovie Zieklus per 12 jaar in plaats van 12 maanden 8. I Tsjing Hulp of assoosjaties bij besluiten uit een boek 9.

Chinese League , door ze bezeten te hauden, en ze niets kwaads te laten doen tegen andere Shienezen. Ze kunnen en moeten eigenlijk door meerdere perzonen bezeten gehauden worden, als ze iets goeds willen kunnen doen in Europaa. Bijvoorbeeld de taal juist spreken, kunnen werken, op tijd komen, en een sex partner vinden.

Op sommige uitzonderingen na wordt er geen scheiding gemaakt door de Diegaa tussen de verschillende Shienezen, waardoor al het kunnen van iedereen gemeenschappelijk bezit is van de Shienezen inkluzief alle kwade vermogens. Geen blijven zodat iemand gepijnigd wordt als hij zit of stil staat. Blijven is gelijk aan bezitten en hoort bij het lesgebied Assurancie Geen volharden haudt in dat je bij alles wat je doet na korte tijd gepijnigd of gestoord wordt.

Zij willen kunnen vertellen wat ik moet doen, al was het maar wanneer ik moet stoppen. Ook alleen mij vertragen geeft hun al genoegen. Ik noem dit een tiran spelen in mijn dromen of in mijn hoofd. Zij zijn niet wat ze lijken. De indonezen zitten veel met Stijlen op het 46ste dozijn , terwijl de 46ste grootheid de Buitengewoonheid is. Indonezen die buitenstaan is een tegenspraak. Nezen werken alle voorbereiding van de thuislanders tegen, want als ze alleen de voor hen belangrijke perzonen tegenwerken, dan is het duidelijk wat hun bedoelingen zijn.

Ze zijn vooral tegen de belangrijke dingen van anderen waar ze iets van afweten. Nezen ook de Ietaljanen zitten met plannen om op lachen aggressief te reageren. Ze klemen dat ze angst te hebben voor gelach, alsof er een lachfobie bestaat. Dat is niet zo, behalve in de allereerste verzies van mijn 28 dozijn grote dingenlijst. Sex is pas genoemd op 23 dozijn en het is niet mogelijk om realizaties die hoger zijn te gebruiken, en lachen is ook iets van 23 dozijn en hoger, en kan dus op 12 dozijn, waar de angsten zijn, nog geen item zijn.

In feite intimideren de Shienezen onze vrauwen, en koters om nooit te lachen, of sex te hebben. Zelfs het geen "ik" mogen gebruiken in brieven vind ik een nezische belaging. Nezen maken opscheppen onmogelijk door intimidatie van achter de schermen zoals half stikken en popium effecten gegeven tijdens het opscheppen.

Opscheppen is een metode die voorkomt op het 2de dozijn van het 7de gros. Het geeft meestal een goed gevoel voor allen die het doen en die het moeten aanhoren. Nezen vragen verminkten en gebreken aan op autochtonen, die meestal na korte tijd weer verwijderd worden door de perzonen van de machtszuilen, als alles goed gaat.

Dit omdat zij een muur om zichzelf heen opbouwen niet als gewenst zien. Het maakt vijandig en moeilijk in de omgang, en alleen kan je ze helemaal niet gebruiken. Nezen doen pogingen het omsingelde slachtoffer op droomscherm krachttermen, en bedreigingen, te laten uiten tegen hen, wat vooral zijn eigen nuu verpest, want zij op droomscherm zijn Oost- Indisch doof. Om te bepalen welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen we continu te meten, onder andere met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke items het meest bekeken worden.

Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u.

De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die ze hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben. Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar.

Daarom proberen wij onze website zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt, zal u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen.

De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegespitst op uw interesses omdat we u niet kennen. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website.

U kan dit soort inhoudsafhankelijke webadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld naar een tv-programma over koken kijkt, zal u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat we hier geen enkele invloed op hebben. De content van onze website is grotendeels tot helemaal gratis. In ruil tonen we ook advertenties.

Sommige advertenties of videoboodschappen maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Om deze gepersonaliseerde advertenties te kunnen leveren, proberen wij op basis van de websites die u bezoekt op het internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses.

Op basis van deze interesses passen we de inhoud op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier informatie over uw interesses inwinnen. De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen website-eigenaren en adverteerders. Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij hier geen enkele invloed op hebben. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft. De verklaringen hierboven zullen we af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. U vindt op deze webpagina altijd de meest recente versie. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, afhankelijk van de website die u bezoekt, één van de volgende entiteiten die deel uitmaken van de Belgische ondernemingsgroep De Persgroep NV:. Bij VTM hechten we veel belang aan uw privacy en het vertrouwen dat u ons geeft.

Zo geven we u graag de kans om uw cookie-instellingen te personaliseren. Meer info over ons privacy- en cookiebeleid vindt u via de link onderaan deze pagina. Onze aanbevolen cookie-instelling is niveau 4. Zo geniet je op elk ogenblik van deze website in optimale omstandigheden. U kan de cookie-instellingen hieronder aanpassen door een bepaald niveau te kiezen.

U krijgt dan regelmatig dezelfde advertenties we weten namelijk niet welke reclameboodschap u al kreeg die niet aangepast zijn aan uw interesses. Weten wat elk niveau precies inhoudt? Scrol dan verder naar beneden. We lezen enkel functionele en analytische cookies uit.

Deze cookies houden geen persoonsgebonden informatie bij. Functionele en analytische cookies geven u toegang tot de basis site.

U krijgt advertenties te zien, maar deze zijn niet afgestemd op uw profiel waardoor ze niet altijd relevant zullen zijn en ook regelmatiger zullen terugkomen.

Naast de functionele en analytische cookies, bieden we u ook de voordelen van persoonlijke cookies.